Testowanie układów EAZ

Generator prądów trójfazowych GP3F

PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone do kontroli urządzeń zasilanych prądami trójfazowymi.

CHARAKTERYSTYKA

Jednofazowe napięcie zasilające 50 Hz po zredukowaniu zostaje przesunięte o 120° tworząc gwiazdę trójfazową. Po wzmocnieniu napięć są one doprowadzone na wyjścia przez transformator o przekładni obniżającej. Generator posiada dwustopniową regulację natężenia prądu - współbieżnie dla wybranych faz oraz dla każdej fazy osobno. Prądy w poszczególnych fazach nie wpływają na siebie, a rezystancja obciążenia nie ma wpływu na nastawiony prąd w granicach 0 ÷ 0,3 Ω.


DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz
Maksymalny prąd wyjściowy na obciążeniu 0,3Ω - 11 A
Pomiar prądu cyfrowy w trzech fazach
Wymiary 140 x 380 x 480 mm
Waga 20 kg

 


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Józef Arnold, , 32 237 66 73.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”