Testowanie układów EAZ

Generator napięć trójfazowych typ GU3Fc

PRZEZNACZENIE

Generator napięć trójfazowych GU3Fc przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na zmiany napięć fazowych bądź częstotliwości. Umożliwia on pomiar wartości napięć i prądów generowanych, częstotliwości oraz czasów zadziałania i odpadnięcia zabezpieczenia.

Urządzenie generuje sygnały sinusoidalnie zmienne trójfazowe o częstotliwości regulowanej oraz dodatkowe napięcie stałe 220VDC.

Wejścia czasomierza umożliwiają zastosowanie GU3Fc jako urządzenia mierzącego czas zdarzeń/zadziałań sygnałów sterujących bezpotencjałowo lub napięciowo (5 ÷ 230)V DC/AC.

CHARAKTERYSTYKA

Generator napięć trójfazowych typ GU3Fc służy do uzyskania napięcia trójfazowego, dwufazowego lub jednofazowego w układach z uziemionym punktem zerowym. Napięcie posiada regulowaną częstotliwość 50Hz ± 5Hz. Wybór rodzaju pracy odbywa się przez naciśnięcie odpowiednio oznaczonych przycisków U, V, W.
Miernik posiada wyjście napięcia stałego nieregulowanego 220 V DC o mocy 200 VA.


DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania
230 VAC
Zakres regulacji napięć
do 120V
do 250V
Maksymalny prąd wyjść L1, L2, L3
zakres 120V do 400mA
zakres 250 do 200mA
Zakres regulacji częstotliwości (45÷55)Hz
Rozdzielczość regulacji częstotliwości
0,1 Hz
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru napięć L1, L2, L3 ±(0,5% w.w. + 1c)
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru prądów L1, L2, L3 ±(0,5% w.w. + 1c)
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru częstotliwości ±(0,05% w.w.)
Napięcie wyjściowe stałe 220 VDC
Maksymalny prąd wyjścia 220VDC do 1A
Sterowanie wejścia czasomierza napięciowo
(5 ÷ 250) VDC
(5 ÷ 230) VAC [1]
Sterowanie wejścia czasomierza stykowe
zwarcie / rozwarcie
Zakres pomiaru czasu
(0 ÷ 99) h
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru czasu z wejść czasomierza ±(0,1% w.w. +1c) [2]
Temperatura pracy
(-5 ÷ 40) °C
Wilgotność do 80 %
Wymiary walizki pomiarowej (500x390x190) mm
Masa ok. 15 kg
[1] Przy sterowaniu napięciem zmiennym może wystąpić dodatkowy błąd nie przekraczający 0,5 ms dla 5 V i 0,1 ms dla 230 V.
[2] Dla pomiarów czasów zdarzeń od załączenia/wyłączenia generacji może wystąpić dodatkowy błąd nie przekraczający 1ms.
 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Józef Arnold, , 32 237 66 73.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”