Testowanie układów EAZ

Przesuwnik Fazowy typ PF-2

PRZEZNACZENIE

Przesuwnik fazowy typu PF przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych. Umożliwia on pomiar wartości kąta reakcji i czasu zadziałania zabezpieczenia.CHARAKTERYSTYKA

Przesuwnik generuje na swoich wyjściach prąd i napięcie sinusoidalne 50 Hz o regulowanej amplitudzie i kącie wzajemnego przesunięcia fazowego. Wyposażony jest w cyfrowy woltomierz, amperomierz oraz miernik kąta i czasu.


DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji prądu 0 ÷ 5 A, 0 ÷ 20 A, 0 ÷ 40 A
Moc źródła prądowego do 100 VA
Zakres regulacji napięcia 0 ÷ 120 V
Moc źródła napięciowego do 40 VA
Zakres regulacji kąta 0 ÷ 360°
Dopuszczalny błąd podstawowy
pomiaru napięcia

±(1 % wart. wsk. + 1 cyfra)
Dopuszczalny błąd podstawowy
pomiaru prądu

±(1 % wart. wsk. + 1 cyfra)
Dopuszczalny błąd podstawowy
pomiaru kąta

±(1° + 1 cyfra)
Dopuszczalny błąd podstawowy
pomiaru czasu

±(0,01 % wart. wsk. + 1 cyfra)
Zasilanie 230 V, 50 Hz
Wymiary 470 x 360 x 180 mm
Waga ok. 15 kg

 


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Józef Arnold, , 32 237 66 73.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”