Testowanie układów EAZ

Przesuwnik Fazowy typ PF-3

PRZEZNACZENIE

Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.
CHARAKTERYSTYKA

  • Urządzenie PF-3 generuje przebiegi sinusoidalne o częstotliwości regulowanej od 45Hz do 55Hz.
  • Wyjścia napięciowe i prądowe generują sygnały trójfazowe z stałym przesunięciem pomiędzy fazami 120° i połączone w gwiazdę.
  • Regulacja fazy polega na ustawianiu kąta pomiędzy gwiazdą napięć i prądów (urządzenie mierzy kąt pomiędzy pierwszą fazą napięcia i pierwszą fazą prądu).


DANE TECHNICZNE

Zakres regulacji prądu 3 x do 2 A
3 x do 20 A
Moc źródeł prądowych do 40 VA
Zakres regulacji napięć 3 x do 120 V
Moc źródeł napięciowych do 40 VA
Zakres regulacji kąta 0 ÷ 360°
Zakres regulacji częstotliwości od 45 do 55 Hz co 0,1 Hz
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru napięcia ±(1 % w.w. + 1c)
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru prądu ±(1 % w.w. + 1c)
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru kąta ±(1° + 1c)
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru czasu ±(0,01 % w.w. + 1c)
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru częstotliwości ±(0,05% w.w.)
Temperatura pracy 0 ÷ 40° C
Wymiary 650 x 450 x 220 mm
Waga ok. 24 kg

 


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Józef Arnold, , 32 237 66 73.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”