Tłumienie przebiegów ferrorezonansowych

Tyrystorowe urządzenie gaszące typ UG-3M

PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone jest do tłumienia przebiegów ferrorezonansowych powstających w uzwojeniach przekładników napięciowych przy manipulacjach łączeniowych.

CHARAKTERYSTYKA

Urządzenie kontroluje stan pracy przekładnika napięciowego i obciąża jego uzwojenie wtórne odpowiednim rezystorem w chwili wystąpienia przebiegu ferrorezonansowego. Dołączenie rezystora o odpowiedniej wartości tłumi przebiegi ferrorezonansowe. Urządzenie składa się z trzech identycznych układów, z których każdy przeznaczony jest dla jednego przekładnika napięciowego. Całość wraz z rezystorami obciążającymi jest umieszczona w blaszanej obudowie. Urządzenie wyposażono w sygnalizacje uszkodzenia bezpiecznika, uszkodzenia diod, zwarcia tyrystora oraz zaniku napięcia w jednej lub dwóch fazach. Wystąpienie uszkodzenia wygasza diodę elektroluminescencyjną i pobudza i przekaźnik zbiorczej sygnalizacji uszkodzenia. 


DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe 100 /√ 3 V, 50 Hz
Pobór mocy 1 VA / fazę
Zakres działania 73 V ±3 V
Napięcie pomocnicze 110 lub 220 V DC
Pobór mocy prądu stałego 2 W
Wymiary 234 x 201 x 154 mm
Waga 4 kg

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”