Urządzenia telesterowania

Urządzenie telesterowania RL-64D - NOWOŚĆ!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.10.2014 r. firma Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Żupnicza 11 została autoryzowanym dystrybutorem urządzeń telesterowania RL64D produkcji ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. W związku z powyższym wszelkie zapytania ofertowe związane z dostawą i implementacją w/w. urządzeń, prosimy kierować do  Pana dyr. Piotra Pietruchy, ul. Żupnicza 11, , 03-821 Warszawa, tel.: 22 870 91 22, fax: 22 870 91 39.

PRZEZNACZENIE

Urządzenia przeznaczone są do realizacji cyfrowych kanałów transmisyjnych dla potrzeb zabezpieczeń i nadzoru obiektów elektroenergetycznych. Urządzenia zapewniają kanały do ciągłej transmisji cyfrowych sygnałów zabezpieczeń linii WN, przesyłania rozkazów dla celów współpracy zabezpieczeń linii WN i obiektów elektroenergetycznych, transmisji sygnałów stanu obiektu dla potrzeb systemów zabezpieczeń i sterowania, jak również udostępniają kanał transmisji sygnałów telefonicznych i danych cyfrowych.
Urządzenia mogą pracować przez wydzielony trakt światłowodowy jednomodowy i mogą mieć wówczas zasięg 20 do 200 km. Urządzenia mogą też pracować przez dwukierunkowy cyfrowy kanał transmisyjny o przepływności 2 Mbit/s – interfejs E1 lub przez kanał cyfrowy o przepływności 64 ÷ 256 kbit/s, za pośrednictwem interfejsu X.21. Urządzenia można też opcjonalnie wyposażyć w moduł sygnalizacji nadania i odbioru rozkazów.

Urządzenia RL64D posiadają certyfikat przydatności wyrobu do instalowania w energetyce polskiej – certyfikat IEn nr. 012/2012.

Urządzenia spełniają wymagania PSE-Operator podane w "Standardowej specyfikacji funkcjonalnej dla światłowodowych urządzeń do transmisji sygnałów automatyki zabezpieczeniowej" data 25.05.2006, potwierdzone m.in. badaniami w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Politechniki Wrocławskiej nr. prot. LKE/018/2012 i LKE/033/2012.


CHARAKTERYSTYKA

Urządzenie RL64D jest efektem działań zmierzających do unowocześnienia naszych produktów. Stanowi ono w całości efekt polskiej myśli inżynierskiej. Jesteśmy jedynym producentem tego typu urządzeń w Polsce i znaczącym konkurentem dla firm zagranicznych.

Urządzenie RL64D składa się z części rozkazowej odpowiedzialnej za obsługę sygnałów dwustanowych, m.in. rozkazów telezabezpieczeń oraz z części transmisyjnej. Część rozkazową urządzenia można konfigurować do pracy z prędkością 64 kbit/s do 512 kbit/s, co oznacza, że w strumieniu liniowym o przepływności 2 Mbit/s transmisja ta zajmować może jedną do ośmiu szczelin 64 kbit/s. W celu poprawienia odporności urządzenia na zakłócenia, na wejściu rozkazowym zastosowano filtr czasowy o minimalnym czasie 1 ms oraz napięciowy układ progowy. Część transmisyjna urządzenia realizuje przesyłanie sygnałów rozkazowych, a przez interfejs X.21 może zapewnić ciągłą transmisję cyfrowych sygnałów zabezpieczeń, np. dla zabezpieczeń odcinkowych, a także może udostępnić cyfrowy kanał transmisji o przepływności do 1 Mbit/s. Transmisja sygnałów oparta jest na ramkowanym sygnale o przepływności 2048 kbit/s.
Urządzenia mogą pracować przez wydzielony trakt światłowodowy i mogą mieć wówczas zasięg 20 do 200 km. Wyjście liniowe urządzenia może być także wyposażone w interfejs elektryczny E1 2 Mbit/s wg. G 703.6, kod liniowy HDB3 lub interfejs o mniejszej przepływności, X.21. Gdy na wyjściu liniowym znajduje się interfejs elektryczny, to urządzenia pracują przez zewnętrzny cyfrowy kanał transmisyjny zbudowany w oparciu o urządzenia światłowodowe lub inne urządzenia transmisyjne zapewniające wymaganą przepływność kanału.
Urządzenia mogą mieć dwa interfejsy liniowe. Łączny czas diagnozy i przełączenia na drugi kanał nie przekracza 5 ms.
Urządzenie posiada system nadzoru i monitoringu wykorzystujący interfejs USB dla lokalnego nadzoru oraz Ethernet 10/100BaseT. dla zdalnego monitoringu. System ten umożliwia konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń, rejestrację stanu liczników rozkazów oraz zdalny nadzór urządzeń. Rozdzielczość rejestracji zdarzeń wynosi 1 ms.
Urządzenie posiada także system synchronizacji czasu wykorzystujący interfejs Ethernet 10/100BaseT i protokół SNTP lub GPS i protokół NMEA. System czasu urządzenia przełącza samoczynnie na czas letni/zimowy.
Urządzenie posiada sygnalizację zewnętrzną optyczną oraz na przekaźnikach konfigurowanych z lokalnego programu nadzoru. Można m.in. sygnalizować za pomocą tych przekaźników stan nadania lub odebrania rozkazu.

W podstawowej konfiguracji urządzenie umożliwia nadawanie i odbiór 8 rozkazów oraz posiada system nadzoru i monitoringu. Sygnał liniowy urządzenia zajmuje wówczas pięć szczelin czasowych 64 kbit/s. Część rozkazowa urządzenia zajmuje cztery szczeliny 64 kbit/s.
Piąta szczelina jest wykorzystywana do przesyłania informacji nadzoru i monitoringu urządzeń. Interfejs X.21 umożliwia podłączenie zewnętrznego cyfrowego urządzenia transmisji danych o łącznej przepływności na wyjściu liniowym 2 Mbit/s. Urządzenie RL64D umieszczone jest w kasecie o szerokości 19" i wysokości 3U. Kasety urządzenia przystosowane są do montażu w typowej szafie 19" lub w obudowie typu desktop.
RL64D może być wyposażony w Program centralnego nadzoru, który umożliwia monitorowanie do 512 urządzeń oraz posiada sygnalizację niesprawności łącza telekomunikacyjnego do nadzoru zdalnego. Centralny nadzór urządzenia korzysta z protokołu SNMP.

 

 

DANE TECHNICZNE

Opóźnienie transmisji rozkazów
- wyjście standard

- wyjście mocy

2,0/3,0 ms + filtr czasowy, zezwolenie/wyłączenie

4,0/6,0 ms + filtr czasowy, zezwolenie/wyłączenie
Opóźnienie ciągłej transmisji cyfrowej 0,6 ms
Ilość sygnałów rozkazowych/stanu 4 do 24, możliwość ciągłego przesyłania sygnału
Zakresy napięć na wejściu sygnału/rozkazu 24 V, 60 V, 120 V, 250 V DC, konfigurowalne
próg napięciowy wejścia 70% Un
Wyjście rozkazu/sygnału:
- standardowe- mocy

przekaźnik elektromechaniczny: 1000 V, 100 W prąd załączany 1 A, prąd ciągły 2,5 A, czas załączenia 1 ms

przekaźnik elektromechaniczny: 7500 V, 50 W prąd załączany 3 A, prąd ciągły 5 A, czas załączenia 3 ms

Interfejs liniowy

- elektryczny


- optyczny

 

E1 2 Mbit/s wg. G.703.6, wej./wyj. symetryczne 120 Ω lub X.21 nx64kbit/s

2 Mbit/s, jednomodowy, praca w II lub III oknie, zasięg 20 do 200 km, złącza LC/PC

Urządzenie może mieć dwa interfejsy liniowe  
Czas połączenia kanałów liniowych < 5 ms
Interfejs liniowy - sygnał wyjściowy ramkowany, ramka wg ITU-T G.704; kod liniowy HDB3
Interfejsy stacyjne cyfrowe X.21 nx64kbit/s
Interfejsy nadzoru - lokalny/zdalny USB / Ethernet 10/100BaseT, protokół SNMP
Pojemność dziennika zdarzeń

Rozdzielczość rejestracji czasu
1000 zdarzeń, ze znacznikiem czasu

1 ms, z synchronizacją czasu między współpracującymi półkompletami urządzenia
Synchronizacja czasu w urządzeniu Ethernet 10/100 BaseT, protokół SNTP w sieci LAN lub GPS protokół NMEA
Dostępne usługi telekomunikacyjne telefon serwisowy, telefon analogowy z wybieraniem DTMF
Zasilanie 230V AC, 220V DC, 48V DC, < 35VA, dwa zasilacze redundantne
Zakres temperatury pracy 0 °C ÷ 40 °C
Obudowa urządzenia

kaseta 19" 3U,

Wymiary obudowy 3U 483 x 133 x 298 mm
Waga < 5kg

 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 

  • ws. sprzedaży: dyr. Piotr Pietrucha, Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, tel.: 22 870 91 22, fax: 22 870 91 39, ,
  • ws. produkcji: mgr inż. Zygmunt Pilny, , tel.: 32 237 66 70,
  • ws. konfiguracji: mgr inż. Marek Nabiałczyk, , tel.: 32 237 66 44.

 

Pliki do pobrania:

broszura informacyjna - RL-64D

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”