Katalog publikacji

Badania diagnostyczne układów izolacyjnych generatorów synchronicznych

Autorzy:

Grzegorz Czempik
Ireneusz Hasiec

ZPBE ENERGOPOMIAR ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice

Generatory synchroniczne są jednym z podstawowych elementów układu blokowego elektrowni, a ze względu na swoje znaczenie w energetyce są obiektami strategicznymi. Straty wynikające z ewentualnej awarii są z reguły ogromne. Aby im zapobiegać oraz zminimalizować skutki awarii, w okresach przeglądów/remontów bloku energetycznego przeprowadza się badania diagnostyczne układu izolacyjnego uzwojeń, który jest jednym z kluczowych elementów niezawodności pracy generatora.

Czytaj więcej...

Błędy projektowe i montażowe w budowanych liniach kablowych

Autorzy:

Franciszek Spyra,
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Marian Urbańczyk
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Gliwice

W referacie omówione zostaną najistotniejsze błędy projektowe i montażowe spotykane w ostatnim czasie przy budowie elektroenergetycznych linii kablowych. Przedstawione zostaną najistotniejsze błędy które bardzo często pojawiają się w nowobudowanych liniach kablowych.
Niektóre wymieniono w innych wystąpieniach, ale ponieważ nadal się powtarzają i są bardzo istotne dlatego zostaną ponownie powtórzone.

Czytaj więcej...

Rozkład potencjału wzdłuż uziemionej obustronnie żyły powrotnej kabla elektroenergetycznego

Autorzy:

Franciszek Spyra,
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Marian Urbańczyk
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Gliwice

W referacie przedstawiono wyniki symulacji numerycznych rozkładu potencjału wzdłuż dwustronnie uziemionej żyły powrotnej kabla. W analizie przyjęto model uziomu kulistego, w którym rezystancja uziomu jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości od uziomu. Rozkład potencjału żyły powrotnej charakteryzuje się zerową wartością w środku długości linii kablowej.

Czytaj więcej...

Transformatory – Komitet Studiów A2

Autorzy:
mgr inż. Paweł Warczyński
ZPBE Energopomiar – Elektryka Gliwice

Marceli Kaźmierski
Instytut Energetyki

 

Artykuł opublikowany w czasopiśmie : Energetyka – Numer 3/2013 (705)

Czytaj więcej...

Influence of External Factors on Results of Bushing tgδ and Capacitance Measurements

Autorzy:
Jerzy Buchacz,
Zbigniew Szymański,
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Artykuł opublikowany w czasopiśmie ACTA PHYSICA POLONICA, Vol. 122 - No. 5 (2012)

W artykule przedstawiono wpływ czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów współczynnika strat dielektrycznych tgδ i pojemności izolatorów na wyłączonym transformatorze, a także metodami on-line, przy napięciu roboczym. Omówiono stosowane metody i podano przykłady badań izolatorów, wskazując na różnice w interpretacji wyników. Zestawiono wnioski i literaturę.

Czytaj więcej...

Poprawa niezawodności zasilania w energetyce

Autorzy:
mgr inż. Grzegorz Kania
mgr inż. Zygmunt Pilny
ZPBE Energopomiar – Elektryka Gliwice

 

 

Artykuł opublikowany w czasopiśmie : Śląskie Wiadomości Elektryczne – Marzec 2012 / Numer 3 (102) / Rocznik XIX

W artykule opisano jeden z elementów mających duży wpływ na bezpieczeństwo energetyczne polegające na zapewnieniu ciągłej dostawy energii elektrycznej odbiorcom. Tym elementem jest Zabezpieczenie Antykradzieżowe Transformatorów (Z.A.T), które chroni przed kradzieżą uzwojeń transformatorowych i oleju transformatorowego.

Czytaj więcej...

Działalność normalizacyjna w świetle zagadnień związanych z sieciami inteligentnymi i efektywnością energetyczną

Autorzy:
Krzysztof Hajdrowski
ENEA Operator Sp. z o.o., Kierownik Biura Strategii i Zarządzania Projektami,

Grzegorz Grzegorzyca
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Artykuł opublikowany w czasopiśmie : Smart Grids Polska – Grudzień 2012 / Numer 4 / 2012

Czytaj więcej...

Siarka korozyjna w olejach transformatorowych - problem wciąż aktualny

Autorzy:
Halina Olejniczak,
Teresa Buchacz,
Bożena Bednarska,
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

 

Artykuł opublikowany w czasopiśmie ENERGETYKA - Lipiec 2012 / Numer 7 (697) / Rocznik 65

Informacje ogólne. Sytuacja w krajowej energetyce. Przykłady uszkodzeń transformatorów. Sposoby zapobiegania korozyjności i ich skutki w dłuższym przedziale czasowym. Doświadczenia Energopomiaru dotyczące nadzoru nad prowadzeniem procesu regeneracji, program badań sprawdzających, przykłady praktyczne. Wnioski. Literatura.

Czytaj więcej...

Termowizja prawdę ci powie

Autorzy:
Krzysztof Patschek
Antoni Szopa
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice

Artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka Cieplna i Zawodowa
nr 11 / 2010 (473)

Maszyny wirujące stanowią jedną z najliczniejszych grup maszyn elektrycznych w przemyśle. Silniki wykorzy-stywane są praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, w elektroenergetyce, w przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym. W energetyce zawodowej generatory i hydrogeneratory to jedne z najważniejszych maszyn, których niezakłócona praca ma kluczowe znaczenie w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”