Katalog publikacji

Generowanie napięć uziomowych i dotykowych w rozległych układach uziomowych stacji wysokich napięć przez prądy zwarć doziemnych

mgr inż. Jan Sikorski,
inż. Stefan Szpak,
Adam Wojciechowski
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice


Zarówno napięcia uziomowe poszczególnych obszarów rozległego układu uziomowego stacji elektroenergetycznej, jak również występujące tam napięcia dotykowe spodziewane (dotykowe rażeniowe), mogą znacząco różnić się od siebie w zależności od usytuowania miejsca wystąpienia zwarcia doziemnego.
Ponadto, napięcia uziomowe oraz napięcia dotykowe generowane są nie tylko przez prądy odpływające z rozpatrywanego układu uziomowego do punktów gwiazdowych transformatorów (autotransformatorów) usytuowanych poza rozpatrywaną stacją, ale również przez prądy zamykające się w obrębie rozpatrywanej stacji. potwierdzają to prezentowane wyniki pomiarów.

pokaż cały artykuł

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”