Katalog publikacji

Ograniczenie strat w liniach kablowych

gr inż. Franciszek Spyra
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Podstawową zasadą w projektowaniu linii przesyłowych jest przesłanie jak największych mocy przy możliwie najmniejszym przekroju żyły roboczej. W liniach kablowych możliwe to jest przez ograniczenie strat w kablu, jak i przez jak najlepsze odprowadzenie ciepła wytworzonego w kablu.
Źródłem ciepła w kablu są straty omowe w żyle roboczej, w żyle powrotnej, w pancerzu oraz straty w izolacji kabla. W pierwszych trzech przypadkach straty zależą od wartości płynącego prądu w żyle roboczej, w czwartym przypadku od napięcia, przy jakim przesyłana jest moc.

pokaż cały artykuł

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”