Katalog publikacji

Badania diagnostyczne układów izolacyjnych generatorów synchronicznych

Autorzy:

Grzegorz Czempik
Ireneusz Hasiec

ZPBE ENERGOPOMIAR ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice

 

Generatory synchroniczne są jednym z podstawowych elementów układu blokowego elektrowni, a ze względu na swoje znaczenie w energetyce są obiektami strategicznymi. Straty wynikające z ewentualnej awarii są z reguły ogromne. Aby im zapobiegać oraz zminimalizować skutki awarii, w okresach przeglądów/remontów bloku energetycznego przeprowadza się badania diagnostyczne układu izolacyjnego uzwojeń, który jest jednym z kluczowych elementów niezawodności pracy generatora.

Badania diagnostyczne wykonywane okresowo pozwalają na oszacowanie stopnia degradacji izolacji uzwojeń oraz pozwalają ocenić czas jej życia.  Działania w tym zakresie zapobiegają wydatkom związanym z kosztowną awarią generatora, postojem bloku energetycznego i innymi przypadkami będącymi rezultatem niebezpiecznych uszkodzeń izolacji.

Układ izolacyjny uzwojeń generatora pracuje w bardzo trudnych warunkach. Jest narażony na działanie pola elektrycznego, temperaturowego oraz sił mechanicznych. Niezawodność pracy generatora jest zatem uzależniona od procesów degradacji układu izolacyjnego jakim podlega on w czasie eksploatacji. Na procesy te wpływ mają:

 • parametry konstrukcyjne i rodzaje użytych materiałów;
 • przebieg eksploatacji i warunki pracy maszyny m.in. stopień obciążenia, przeciążenia, przepięcia, praca asynchroniczna;
 • warunki środowiskowe w tym: wilgotność, temperatura, zabrudzenia (pyły, pary olejów);
 • częstotliwość remontów.

Istnieje wiele metod diagnostycznych, które pozwalają określać stan techniczny oraz śledzić proces starzenia się układu izolacyjnego uzwojeń. Badania te możemy podzielić na:

 • badania diagnostyczne napięciem stałym, do których zalicza się:
  • pomiar rezystancji izolacji - wyznaczenie współczynnika absorpcji DAR i polaryzacji PI,
  • pomiar rozładowania dielektryka DD,
  • pomiar napięciem narastającym schodkowo SV,
  • wielokryterialna metodę prądu stałego;
 • badania diagnostyczne napięciem przemiennym, które obejmują:
  • pomiar współczynnika strat dielektrycznych tgδ,
  • pomiar poziomu wyładowań niezupełnych.

 

 

Pełną treść referatu można pobrać poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Badania diagnostyczne układów izolacyjnych generatorów synchronicznych

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”