Katalog publikacji

Zabezpieczenia typu Buchholz w transformatorach energetycznych − konieczność badań okresowych

inż. Ryszard Bluszcz
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Wśród części personelu eksploatującego transformatory energetyczne istnieje jakże błędne przekonanie, że zabezpieczenia typu Buchholz są niewiele warte i niepotrzebne, bo istnieją bardzo dobre zabezpieczenia cyfrowe. Takie opinie można usłyszeć niekiedy również z ust specjalistów z długoletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w energetyce, a także niektórych przedstawicieli kadry naukowej wyższych uczelni. Efektem tego jest bagatelizowanie badań eksploatacyjnych i okresowych tych zabezpieczeń. Sprowadza się je do czysto mechanicznych prób działania zabezpieczeń przyciskiem „TEST” w odstępach kilkuletnich, a pomija się zupełnie pełne badania laboratoryjne w urządzeniach odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy zabezpieczenia. Doszło do sytuacji, że zamontowane w niektórych transformatorach zabezpieczenia nie były badane laboratoryjnie przez kilkadziesiąt lat.
W niniejszym artykule podjęto próbę przypomnienia jak ważną rolę spełniają zabezpieczenia typu Buchholz w prawidłowej i bezawaryjnej eksploatacji transformatorów energetycznych, zwracając uwagę na celowość wykonywania okresowych badań kontrolnych niezawodnego działania tych zabezpieczeń.

Cały artykuł ukazał się w styczniowym numerze miesięcznika ENERGETYKA (ENERGETYKA 01/2008).

pokaż cały artykuł

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”