Katalog publikacji

Nowa generacja urządzeń telezabezpieczeń i telesterowania sieci elektroenergetycznych

Autor:
mgr inż. Marek Nabiałczyk
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Urządzenia typu RL-64D są nową generacją urządzeń telezabezpieczeń i telesterowania rodziny RL6. Urządzenia RL-64D są modułowym systemem urządzeń zaprojektowanym do wykorzystania w pierwszym rzędzie w systemie sieci elektroenergetycznych dla celu zapewnienia współpracy zabezpieczeń linii najwyższych napięć jak również do zapewnienia transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych między węzłami sieci elektroenergetycznej.

Czytaj więcej...

Kryształowy jubileusz Zakładu Pomiarowo-Badawczego Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Sp. z o.o.

Autor:
inż. Tadeusz Wypych
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Gdy obecny od 15 lat na rynku wewnętrznym i poza granicami kraju podmiot działalności gospodarczej osiąga dodatnie wyniki finansowe można, i to bez wątpliwości, pogratulować mu sukcesu...

Czytaj więcej...

Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli

Autor:
mgr inż. Franciszek Spyra
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

W artykule przedstawiono wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli. Wykorzystano w nim problemy jakie wystąpiły po oddaniu do eksploatacji w jednym z zakładów przemysłowych linii kablowych do budowy których użyto kabli jednożyłowych o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 3,6/6 kV.

Czytaj więcej...

Wzorcowanie i kryteria systemowych form użytkowania wyposażenia pomiarowego w świetle wymagań norm akceptowanych w UE

Autor:
inż. Tadeusz Wypych
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Autorzy referatu starają się „bezkolizyjnie” ulokować zagadnienia wzorcowania i kompetencji laboratorium akredytowanego (PN-EN ISO/IEC 17025; 2001) pośród tematyki związanej z potwierdzaniem metrologicznym wyposażenia pomiarowego (PN-EN ISO 10012; 2004). Przedstawiają koncepcję przeprowadzania tego procesu ze zwróceniem uwagi na ważniejsze jego aspekty i ze wskazaniem potrzeby kształtowania świadomości użytkowników wyposażenia pomiarowego o aktualizowanych wciąż wymaganiach w tej dziedzinie.

Czytaj więcej...

Kontrola jakości izolacji elementarnych

Autor:
mgr inż. Henryk Borecki
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

W artykule zwrócono uwagę na badania izolacji metodą wyładowań niezupełnych /wnz/, która jest dobra do oceny jakości wykonanego uzwojenia, natomiast jest mało przydatna, z uwagi na zakłócenia, do badań diagnostycznych maszyn w warunkach eksploatacyjnych. W badaniach diagnostycznych poleca się metodę prądu stałego.

Czytaj więcej...

Nielegalny pobór energii

Autorzy:
mgr inż. Paweł Polus
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

W ciągu ostatnich kilu lat, na zlecenie jednego z zakładów energetycznych, prowadzono kontrole układów pośrednich pomiaru energii elektrycznej. Łącznie skontrolowano ok. 100 obiektów.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono w skrótowej formie zakres przeprowadzanych prac, jak również przegląd uzyskanych wyników.

Czytaj więcej...

Wykorzystanie kompetencji laboratorium akredytowanego dla potrzeb Automatyki Zabezpieczeniowej

Autorzy:
Tomasz Guzy,
Eugeniusz Smolarz,
Tadeusz Wypych,
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Artykuł opublikowany w czasopiśmie Automatyka elektroenergetyczna nr 3 / 2004

Streszczenie:
W artykule autorzy podjęli próbę podzielenia się z Państwem zagadnieniami dotyczącymi EAZ a związanymi z odpowiedzialnością za prowadzenie wszelkiej działalności technicznej, uprawnieniami i kompetencjami do jej realizacji. Przytoczono wybrane podstawowe sformułowania z zakresu pomiarów i metrologii prawnej. Podkreślono również potrzebę potwierdzania deklarowanych parametrów wyposażenia pomiarowego stosowanego w eksploatacji urządzeń energetycznych, w tym urządzeń EAZ.

Czytaj więcej...

Obrona zasilania zakładu przemysłowego w warunkach awarii systemowej w sieci KSE

Autorzy:
inż. Jerzy Jendroszczyk
mgr inż. Adam Kurzyński
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Zasada obrony i odbudowy zasilania układu elektroenergetycznego (UEE) zakładu przemysłowego z własną elektrociepłownią (EC) w razie pojawienia się zakłócenia lub awarii w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) opiera się na założeniu wydzielenia i powstania wyspy, w której jednostki wytwórcze w niej występujące mogą zapewnić sprawne zasilanie odbiorom elektroenergetycznym i utrzymanie bezpiecznego ruchu w zakładzie bez potrzeby przerwania produkcji.

Czytaj więcej...

Badania kondensatorów sterujących potencjałem

Autorzy:
mgr inż. Adam Kurzyński
inż. Jerzy Wrzosek
mgr inż. Tadeusz Olechowski
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Szeroko stosowane w polskiej energetyce wyłączniki typu DLF wyposażone są w kondensatory sterujące potencjałem komór tych wyłączników. Kondensatory zamontowane są przy pomocy sztywnego połączenia równolegle do komór łączeniowych na ramionach wyłączników. Ich zadanie polega na wymuszeniu równomiernego rozkładu napięcia na poszczególnych komorach, gdy wyłącznik jest wyłączony oraz łagodzenie przebiegów przejściowych w czasie operacji łączeniowych.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”