Katalog publikacji

Potwierdzanie deklarowanych parametrów wyposażenia pomiarowego stosowanego w eksploatacji urządzeń Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej

Autorzy:
Andrzej Sanocki, Tadeusz Wypych
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Artykuł opublikowany w czasopiśmie Wiadomości Elektrotechniczne nr 1 / 2005

Niezwykle szybki rozwój techniki sięgnął również zagadnień elektroenergetyki. W dziedzinie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) stosowane dotychczas zabezpieczenia elektromechaniczne czy elektroniczne w ostatnich latach zostają zastępowane przez zabezpieczenia cyfrowe. Technika mikroprocesorowa stała się katalizatorem zmian dokonujących się w obszarze EAZ, nie tylko w zakresie technologii budowy przekaźników, ale także samej filozofii zabezpieczeń, metod pomiaru i oceny wielkości kryterialnych, rozwiązań układowych i funkcjonalnych.

Czytaj więcej...

Kompetencje laboratorium akredytowanego, a problemy wzorcowania rozproszonych systemów pomiarowych

Autorzy:
Grzegorz Grzegorzyca, Tomasz Guzy, Tadeusz Wypych
Laboratorium Przyrządów Pomiarowych - Certyfikat Akredytacji AP 063
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka nr 10 / 2004

Streszczenie:
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące kompetencji laboratorium akredytowanego w odniesieniu do wzorcowania rozproszonych systemów pomiarowych. Podkreślono konieczność potwierdzania deklarowanych parametrów metrologicznych oraz wyposażenia pomiarowego rozproszonych systemów pomiarowych.

Czytaj więcej...

Ocena zagrożenia porażeniowego w rejonie rozdzielni i stacji wysokiego napięcia, szczególnie o napięciu od 110 kV wzwyż

Autorzy:
Mgr inż. Jan Sikorski, inż. Stefan Szpak
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka nr 10 / 2001

Streszczenie:
Artykuł omawia metodologię przeprowadzania badań mających na celu ocenę poziomu zagrożenia porażeniowego występującego na terenie i w sąsiedztwie obiektów elektroenergetycznych wysokiego napięcia, szczególnie obiektów o napięciu od 110 kV wzwyż. Autorzy dzielą się swymi wieloletnimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia pomiarów i zwracają uwagę na te czynniki, które w szczególny sposób wpływają na dokładność, a tym samym na wiarygodność wykonywanych pomiarów.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”