Katalog publikacji

Diagnostyka układu izolacyjnego stojana generatora

Autor:
mgr inż. Ireneusz Hasiec
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice

Artykuł opublikowany w czasopiśmie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 11 / 2010 (473)

Generatory ze względu na swoje znaczenie są w energetyce obiektami strategicznymi. Ewentualne straty związane z awarią są zawsze ogromne. Obok bieżącej kontroli stanu technicznego konieczne staje się wykonywanie regularnych przeglądów wirnika, jak i stojana, co wiąże się z czasowym, planowym wyłączeniem generatora z ruchu.

Czytaj więcej...

Pomiary czasów wyłączników mocy

Autorzy:
mgr inż. Dominik Nanko; mgr inż. Krzysztof Zalda
ZPBE Energopomiar-Elektryka GliwiceW artykule przedstawiono zastosowanie mierników typu MND do pomiaru czasów własnych i niejednoczesności wyłączników elektroenergetycznych.

Czytaj więcej...

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Autor:
mgr inż. Franciszek Spyra
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

W artykule przedstawiono analizę problemu adiabatycznego nagrzewania żyły powrotnej kabla prądem zwarciowym. Wyniki zilustrowano przykładami zaczerpniętymi z praktyki inżynierskiej.

Czytaj więcej...

Ograniczenie strat w liniach kablowych

Autor:
mgr inż. Franciszek Spyra
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Jednym ze sposobów zwiększenia obciążalności linii kablowych oraz eliminacji strat w żyłach powrotnych jest uziemianie żyły powrotnej tylko na jednym końcu linii.

Czytaj więcej...

Przegląd urządzeń produkowanych przez ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.

Przegląd urządzeń produkowanych przez ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. 

Autorzy:
mgr inż. Dominik Nanko; mgr Jacek Sanocki
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Od wielu lat Energopomiar-Elektryka jest producentem aparatury kontrolno-pomiarowej oraz aparatury do testowania urządzeń automatyki elektroenergetycznej.
Podstawę naszej produkcji stanowią nowoczesne przyrządy opracowane w oparciu o zgłaszane potrzeby i modernizowane w wyniku zdobywanych doświadczeń eksploatacyjnych. Ścisła współpraca z użytkownikami pozwoliła zoptymalizować parametry techniczne i możliwości pomiarowe do potrzeb i wymagań eksploatacji.
Asortyment wyrobów produkowanych obecnie przez naszą spółkę Energopomiar-Elektryka obejmuje:

Czytaj więcej...

Generowanie napięć uziomowych i dotykowych w rozległych układach uziomowych stacji wysokich napięć przez prądy zwarć doziemnych

Autorzy:
mgr inż. Jan Sikorski
inż. Stefan Szpak
Adam Wojciechowski
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Zarówno napięcia uziomowe poszczególnych obszarów rozległego układu uziomowego stacji elektroenergetycznej, jak również występujące tam napięcia dotykowe spodziewane (dotykowe rażeniowe), mogą znacząco różnić się od siebie w zależności od usytuowania miejsca wystąpienia zwarcia doziemnego.

Czytaj więcej...

Zabezpieczenia typu Buchholz w transformatorach energetycznych − konieczność badań okresowych

Autor:
inż. Ryszard Bluszcz
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

W artykule opisano sposób działania zabezpieczenia i rodzaje uszkodzeń, przed którymi chroni ono transformator w eksploatacji. Przedstawiono ogólną ocenę sytuacji w zakresie użytkowanych zabezpieczeń w energetyce. Poruszono istotne zagadnienia i podano wytyczne dotyczące wymiany, montażu i badania zabezpieczeń.

Czytaj więcej...

Innowacyjny sposób sprawdzania kierunkowości zabezpieczeń odległościowych i ziemnozwarciowych

Autor:
mgr inż. Eugeniusz Smolarz
inż. Rafał Pasuga
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

W publikacji przedstawiono innowacyjny sposób sprawdzania kierunkowości zabezpieczeń odległościowych i ziemnozwarciowych, który wykorzystano przy uruchamianiu nowej stacji elektroenergetycznej 220/110/20 kV Biskupice oraz na pracującej już wiele lat stacji 220/110 kV Klecina.
Sposób ten pozwala na sprawdzenie kierunkowości zabezpieczeń odległościowych i ziemnozwarciowych jeszcze na etapie badań pomontażowych oraz jest przydatny w szczególności na nowobudowanych stacjach elektroenergetycznych oraz w sytuacjach kiedy wymuszony w czasie prób prąd obciążenia jest za mały aby określić jednoznacznie kierunkowość zabezpieczeń. Dodatkowo istnieje możliwość potwierdzenia prawidłowej kierunkowości nawet przy bardzo małym obciążeniu już od ok. 3% JN.

Czytaj więcej...

15. lecie firmy ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice

Autor:
mgr inż. Andrzej Sanocki
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

We wrześniu 2007 roku firma ENERGOPOMIAR – ELEKTRYKA Sp. z o.o. z Gliwic obchodzi swoje 15 – lecie działalności na rzecz energetyki zawodowej i przemysłowej krajowej jak i zagranicznej.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”