Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych (RIEGS)

Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych stanowiąca zbiór objaśnień, przepisów i wskazówek praktycznych ma w zamierzeniu autorów stanowić cenną pomoc dla personelu eksploatacji.
Ostatnia jej edycja pochodzi z roku 1991 i została wydana przez Instytut Energetyki w Warszawie. Od tego czasu większość jej postanowień wymagało nowelizacji. Dotyczyło to zwłaszcza oceny stanu generatorów, wprowadzenia nowych metod badań, modyfikacji kryteriów oceny, a także zagadnień bezpieczeństwa obsługi i ubezpieczeniowych.

W zamierzeniu autorów niniejsza Instrukcja stanowi zbiór informacji i wskazówek, a także praktycznych porad i objaśnień przydatnych do prawidłowej eksploatacji generatorów. Powinna być wykorzystywana do opracowania szczegółowych instrukcji eksploatacji w elektrowniach, elektrociepłowniach i innych zakładach eksploatujących generatory.
Przy jej opracowywaniu wykorzystano doświadczenia czołowych krajowych i zagranicznych firm energetycznych w dziedzinie generatorów, zwłaszcza w odniesieniu do stosowanych najnowszych technik pomiarowych i diagnostycznych.

Nowo opracowana Instrukcja zalecana jest przez Zakład Pomiarowo – Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR – ELEKTRYKA Sp. z o.o. w Gliwicach oraz INSTYTUT ENERGETYKI w Warszawie do stosowania w energetyce krajowej i zagranicznej.

Przedmiotem instrukcji są turbogeneratory energetyczne, w zasadzie napędzane turbiną parową, synchroniczne od 0,2 MVA z chłodzeniem powietrznym, wodorowym, wodorowo-wodnym. W zamiarze autorów jest również uzupełnianie RIEGS o nowe zagadnienia energetyki jądrowej (po wybudowaniu reaktorów jądrowych w kraju), o nowości eksploatacyjne generatorów o mocy ponad 800 MW oraz generatory energetyki wiatrowej.
Instrukcja ma charakter ramowy to znaczy, że zasady w niej zawarte powinny stanowić podstawę do opracowania Szczegółowych Instrukcji Eksploatacji.

Uważamy, że nowa Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych przyczyni się do poprawy i zmniejszenia kosztów eksploatacji generatorów oraz do obniżenia ryzyka ubezpieczania generatorów, zwłaszcza po kilkunastu latach ich eksploatacji.


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • inż. Urszula Nabiałczyk, , 32 237 66 69,
  • Sekretariat, , 32 237 66 03.

 

Pliki do pobrania:

druk  zamówienia w PDF

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”