Zasady Eksploatacji Hydrogeneratorów 2009

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony personelu eksploatacyjnego elektrowni wodnych Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "Energopomiar-Elektryka" Sp. z o.o. przy współpracy z PGE Energia Odnawialna SA [dawniej Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. Warszawa] opracował pierwszą ramową instrukcję eksploatacji hydrogeneratorów.

„Zasady Eksploatacji Hydrogeneratorów” są ramową instrukcją stanowiącą zbiór praktycznych zasad bezpiecznej eksploatacji, utrzymania w dobrym stanie technicznym oraz kontroli hydrogeneratorów synchronicznych i asynchronicznych w elektrowniach wodnych przepływowych oraz szczytowo-pompowych.
Przy opracowywaniu niniejszej instrukcji wykorzystano doświadczenia krajowych i zagranicznych firm energetycznych zajmujących się hydrogeneratorami, zwłaszcza w stosowaniu dostępnych technik pomiarowych i diagnostycznych.

Zasady w niej zawarte stanowią podstawę do opracowania szczegółowych instrukcji eksploatacji – zwłaszcza w zagadnieniach bezpieczniej obsługi maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, między innymi:
- stanowiskowych – dla określonego hydrogeneratora,
- techniczno – organizacyjnych,
- eksploatacji.


W związku z ogromnym zainteresowaniem publikacją oraz w celu ułatwienia jej dystrybucji uruchomiliśmy punkt informacyjny, do którego mogą się Państwo zwracać ze wszelkimi pytaniami dotyczącymi sposobu zamawiania oraz kosztów przesyłki.


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • inż. Urszula Nabiałczyk, , 32 237 66 69,
  • Sekretariat, , 32 237 66 03.

 

Pliki do pobrania:

druk  zamówienia w PDF

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”