Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012 swym zakresem obejmuje całokształt zagadnień dotyczących eksploatacji transformatorów począwszy od procesu zamawiania i zakupu, prawidłowej eksploatacji, w tym również postępowania w sytuacjach awaryjnych, aż do chwili przekazywania transformatora do remontu oraz ewentualnej likwidacji. Treść instrukcji powstała w oparciu o najnowszą wiedzę i przepisy obowiązujące aktualnie w energetyce. Treść ta została oparta na wspólnych ustaleniach przedstawicieli jednostek zajmujących się zagadnieniami produkcji, eksploatacji i diagnostyki transformatorów, a mianowicie:

 • krajowych producentów transformatorów,
 • spółek dystrybucji energii,
 • PSE – Operator SA,
 • zakładów remontowych i przemysłowych,
 • Specjalistycznego Urzędu Górniczego,
 • Instytutu Energetyki – Zakład Transformatorów,
 • ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.

W aktualnej edycji IET uwzględniono szereg zmian wynikających z:

 • aktualizacji lub zmian w aktach prawnych i dokumentach regulujących zasady eksploatacji transformatorów,
 • postępu technicznego w zakresie konstrukcji transformatorów i ich wyposażenia,
 • rozwoju nowych technik diagnostycznych, w tym monitoringu „on-line”,
 • opracowania metod przeciwdziałania nowym, wcześniej nieznanym, zagrożeniom dotyczącym prawidłowej eksploatacji transformatorów.

Naszym zdaniem znowelizowana Instrukcja Eksploatacji Transformatorów przyczyni się do poprawy jakości eksploatacji transformatorów podnosząc świadomość techniczną osób i  jest zalecana do stosowania w energetyce krajowej przez ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. oraz przez Instytutu Energetyki – Zakład Transformatorów.

 

Wszelkie pytania dotyczące zakupu prosimy kierować do:

 • inż. Urszula Nabiałczyk, , 32 237 66 69,
 • Sekretariat, , 32 237 66 03.

 

Pliki do pobrania:

druk  zamówienia w PDF
spis treści RIET 2012

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”