Wydania książkowe

Zadajnik wysokiego napięcia typ ZWN-2000


PRZEZNACZENIE

Zadajnik wysokiego napięcia typ ZWN-2000 przeznaczony jest do wykonywania pomiarów okresowych oraz sprawdzenia i regulacji nowo zainstalowanych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej np. zabezpieczeń ziemnozwarciowych, przekładników napięciowych i prądowych.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWN–2000 jest urządzeniem przenośnym do zastosowań zarówno w terenie jak i w laboratorium przeznaczonym do pracy ciągłej umożliwiającym wygenerowanie prądu w zakresie 0÷In oraz napięcia w zakresie 0÷Un, gdzie wektor napięcia wyprzedza o kąt około 90° wektor prądu.
Wewnętrzny czasomierz pozwala na pomiar czasu zadziałania dowolnego urządzenia zabezpieczającego.


DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilania 230 V, 50 Hz
Maksymalny pobór mocy ok 600 VA
Znamionowy zakres regulacji prądu IAC (0÷1,5) A
Znamionowy zakres regulacji napięcia wyjściowego UAC
dla prądu obciążenia do 0,25 A
(0÷2000) V
Maksymalna moc wyjścia napięciowego 500 VA
Dopuszczalny błąd podstawowy pomiaru prądu i napięcia ±(0,2 % w.w. + 2c)
Zakres pomiarowy czasomierza (0÷100) h
Maksymalna rozdzielczość pomiaru czasomierza: 0,1 ms
Temperatura pracy (-5÷+40)°C
Wilgotność do 80%
Wymiary (486÷392÷192) mm
Masa ok. 18 kg

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • mgr inż. Zygmunt Pilny, , 32 237 66 70.

 

Pliki do pobrania:

karta katalogowa

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”