Wydania książkowe

Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

„DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”

Autorzy: Marceli Kaźmierski, Waldemar Olech
Wydawca: ZPBE ENERGOPOMIAR - ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice; wyd. 2013r.

Nakład wyczerpany


Publikacja stanowi kompendium wiedzy (350 stron tekstu, 591 pozycji literaturowych) na temat diagnostyki technicznej i monitoringu transformatorów w eksploatacji.

Podane informacje, które mogą służyć jako materiał uzupełniający wiedzę użytkowników tych urządzeń, oparte są o najnowsze osiągnięcia energetyki światowej i przystosowane do warunków krajowych.

Książka obejmuje ogólne zasady diagnostyki dotyczącej: układu izolacyjnego, przełączników zaczepów pod obciążeniem, izolatorów przepustowych, stanu mechanicznego uzwojeń, jak również właściwości cieplnych transformatora oraz układu chłodzenia.

Prócz tego, poruszono tematykę pomiaru wyładowań niezupełnych i wykorzystania uzyskanych wyników oraz stosowanych systemów monitoringu stanu technicznego transformatora w czasie rzeczywistym (on-line).

Publikacja ma na celu wypełnić lukę w dziedzinie szeroko pojętej diagnostyki technicznej transformatorów i służyć jako materiał uzupełniający wiedzę użytkowników znowelizowanej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) w postaci objaśnień, porad praktycznych oraz przykładów. W sposób kompleksowy obejmuje ona całokształt zagadnień począwszy od sformułowania zadań współczesnej diagnostyki transformatora i osprzętu oraz modelowania układów fizycznych aż do współczesnych systemów monitoringu opartych o rejestrację sygnałów diagnostycznych, tworzenie baz danych i ich obróbkę w systemach sztucznej inteligencji, jak również orzekanie o stanie technicznym transformatorów. W treści przytoczono liczne, zaczerpnięte z praktyki przykłady oraz dane statystyczne najczęstszych uszkodzeń transformatorów.

Książka stanowi nie tylko kompendium wiedzy dla osób związanych z eksploatacją tak ważnych w systemie elektroenergetycznym urządzeń jakim są transformatory, ale także może być przydatna w dydaktyce uczelni wyższych jako pomoc naukowa.

 

Koszt publikacji 240,00 zł + 5% VAT.

Zamówienia prosimy kierować na niżej podane dane teleadresowe.

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
„Energopomiar-Elektryka” Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 2
44 - 101 Gliwice
tel. 32 237 66 15; fax 32 231 08 70
e-mail:

 

Pliki do pobrania:

druk zamówienia w PDF

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”