Zarządzanie eksploatacją transformatorów - Wisła 2006

Zarządzanie eksploatacją transformatorów - Wisła 2006

W dniach 26 - 28 kwietnia 2006 r. w Ośrodku Konferencyjnym STOK w Wiśle-Jaworniku odbyła się po raz kolejny konferencja, której głównym tematem było:

ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFROMATORÓW

Organizatorem konferencji byli:
Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.

oraz

Instytut Energetyki
Oddział Transformatorów Łódź


przy współudziale:

ABB Spółka z o.o. Łódź,
AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów Mikołów,
Energoserwis S.A. Lubliniec,
Fabryka Transformatorów Spółka z o.o. Żychlin,
PPU Trans Energo S.A. Radom,
ZREW S.A. Zakład Transformatory.

Patronat nad konferencją sprawowały:
Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych,
Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
Polskie Towarzystwo Zaplecza Produkcyjno-Remontowego Energetyki,
Towarzystwo Konsultantów Polskich.Ważnym elementem dla pracy systemu elektroenergetycznego jest właściwe zarządzanie eksploatacją transformatorów nakierowane na utrzymanie ich wysokiej niezawodności zapewniającej zmniejszenie przerw w dostawie energii zgodnie z wymogami ustawy o prawie energetycznym. Wszelkie działania związane z zarządzaniem eksploatacją transformatorów rozważać powinny nie tylko skutki naturalnych narażeń roboczych i zakłóceniowych, lecz przede wszystkim określać procedury świadomej i celowo prowadzonej eksploatacji personelu obsługi. Ingerencja ta, która z jednej strony dotyczy różnorakich zagadnień związanych z pracą transformatorów, z drugiej omawia różne procedury profilaktyczne oraz badania diagnostyczne mające na celu utrzymanie transformatorów w stanie normalnej pracy. Ich realizacja wymaga nowoczesnej diagnostyki technicznej, jednoznacznych wskazówek dotyczących postępowania w zdarzeniach zakłóceniowych i informacji umożliwiających formułowanie jednoznacznych wniosków i zaleceń. Tym zagadnieniom poświecona była konferencja, której przyznano status regionalnej konferencji CIGRE.


Celem konferencji było zaprezentowanie oraz przedyskutowanie zagadnień dotyczących:

 

 • nowelizacji Instrukcji Eksploatacji Transformatorów;
 • ekonomicznych i organizacyjnych problemów eksploatacji transformatorów;
 • diagnostyki technicznej transformatorów – nowych metod badań i ich skuteczności;
 • awaryjności i uszkodzeń transformatorów;
 • optymalnej strategii w zakresie czynności renowacyjnych;
 • eksploatacji olejów mineralnych i syntetycznych płynów izolacyjnych;
 • nowych konstrukcji transformatorów i modernizacji starych jednostek;
 • monitoringu i diagnostyki w systemie „on-line”;
 • zasad ubezpieczania transformatorów i likwidacji szkód;
 • wymagań technicznych i ekonomicznych zakupu transformatorów.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Wieczorne spotkanie

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”