Zarządzanie eksploatacją transformatorów - Wisła 2004

W dniach 31 marca - 2 kwietnia 2004 r. w Ośrodku Konferencyjnym STOK w Wiśle-Jaworniku odbyła się po raz kolejny konferencja, której głównym tematem było:

ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFROMATORÓW


 

 
 
 

Organizatorem konferencji był

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Spółka z o.o.

przy współudziale:

 • ABB Spółka z o.o.
 • ALSTOM T&D S.A. Zakład Transformatorów Mikołów
 • EV Żychlińskie Transformatory Spółka z o.o.
 • Instytutu Energetyki O/Transformatorów Łódź
 • PPRE Energoserwis S.A. Lubliniec
 • ZREW Warszawa S.A. Transformatory Janów


Patronat nad konferencją sprawowały:

 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Polskie Towarzystwo Zaplecza Produkcyjno-Remontowego Energetyki


Prawidłowe zarządzanie eksploatacją transformatorów powinno być prowadzone w oparciu o procedury operacyjne, których głównym celem jest zapewnienie wysokiej ich niezawodności. Wymaga to hierarchicznego uporządkowania szeregu problemów, z których szczególnie ważne, to procedury postępowania w bieżących działaniach operacyjnych, pracach diagnostycznych i konserwacyjno–remontowych. Ich realizacja wymaga dysponowania nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi, wskazówkami dotyczącymi postępowania w zdarzeniach zakłóceniowych i posiadanie innych informacji umożliwiających formułowanie właściwych wniosków i zaleceń.

Zarządzanie eksploatacją powinno przewidywać takie dobranie procedur postępowania, które uwzględnią normalne i zakłóceniowe narażenia eksploatacyjne oraz wynikające z nich zmiany będące skutkiem zarówno fizykalnych procesów starzeniowych jak również zdarzeń o charakterze awaryjnym. Dbałość o niezawodną pracę transformatorów narzuca potrzebę dysponowania wiarygodnymi informacjami o ich stanie technicznym i możliwości ich dalszej niezawodnej pracy.

Celem konferencji było zaprezentowanie oraz przedyskutowanie zagadnień dotyczących:

 • ekonomicznych i organizacyjnych problemów eksploatacji transformatorów. Efektywnej eksploatacji w aspekcie kosztów i czasu;
 • diagnostyki technicznej transformatorów. Nowych metod badań i ich skuteczności. Diagnostyki realizowanej w zależności od stanu transformatora i aktualnych potrzeb (condition-based);
 • awaryjności i uszkodzeń eksploatacyjnych;
 • optymalnej strategii w zakresie czynności renowacyjnych i wymiany transformatorów. Zmniejszenia kosztów przeglądu, rewizji i remontów przez szybkie wykrywanie usterek i kontrolę ich rozwoju oraz niedopuszczenia do poważniejszych uszkodzeń;
 • eksploatacji olejów mineralnych i syntetycznych płynów izolacyjnych. Nowych gatunków olejów aktualnie wprowadzonych. Doświadczeń w stosowaniu płynów syntetycznych;
 • wymagań technicznych i ekonomicznych zakupu partii transformatorów;
 • nowych konstrukcji transformatorów i modernizacji starych jednostek;
 • monitoringu i diagnostyki w systemie „on-line”;
 • zasad ubezpieczenia transformatorów i likwidacji szkód.

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”