Zarządzanie eksploatacją transformatorów - Wisła 2012

Firma nasza zorganizowała w dniach 09-11 maja 2012 r. w Ośrodku Konferencyjnym "STOK" w Wiśle - Jaworniku ósmą już konferencję:

"ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW"

współorganizatorami konferencji były:

 • ABB Spółka z o.o. Oddział w Łodzi,
 • Fabryka Transformatorów w Żychlinie Spółka z o.o.,
 • Schneider Electric Energy Poland Zakład Transformatorów Mikołów,
 • TurboCare Poland S.A.

Tegoroczna konferencja przypada w 20 rocznice powstania ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. i wpisała się w cykl obchodów rocznicy firmy.

Celem konferencji było zaprezentowanie oraz przedyskutowanie zagadnień dotyczących:

 • wymagań technicznych i ekonomicznych dla nowych transformatorów oraz starych jednostek przeznaczonych do remontu,
 • ekonomicznych i organizacyjnych problemów zarządzania eksploatacją transformatorów,
 • diagnostyki technicznej transformatorów, a zwłaszcza nowych metod,
 • monitoringu i diagnostyki transformatorów w układach „on-line”,
 • gospodarki olejowej, w tym problemów związanych z obecnością siarki korozyjnej.

Dodatkowym elementem wyróżniającym tegoroczną konferencję była prezentacja znowelizowanej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów, która systematyzuje zagadnienia techniczne i ekonomiczne związane z eksploatacją transformatorów w oparciu o najnowsze uwarunkowania prawne i techniczne obowiązujące w polskiej i światowej energetyce.

W ramach konferencji odbyły się:

 • obrady plenarne podzielone na pięć sesji, podczas których zaprezentowano 26 referatów,
 • sesja posterowa,
 • sesja marketingowa,
 • prezentacje transformatorów i urządzeń technicznych oraz pomiarowo-badawczych,
 • dyskusje panelowe.

W konferencji udział wzięło ponad 220 uczestników, w tym kilkunastu gości zagranicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Materiały konferencyjne
Zdjęcie grupowe

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”