Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów – Wisła 2010

Firma nasza przy współudziale:

 • ABB Spółka z o.o. Oddział w Łodzi
 • AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów
 • TurboCare Poland S.A.
 • Fabryka Transformatorów w Żychlinie Spółka z o.o.
 • Polimex Mostostal S.A. ZREW Transformatory


zorganizowała w dniach 27-29 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Konferencyjnym "STOK" w Wiśle - Jaworniku konferencję:

ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ TRANSFORMATORÓW

Konferencja była objęta patronatem:

 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych
 • Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.
 • Towarzystwa Konsultantów Polskich
 • Polskiego Towarzystwa Zaplecza Produkcyjno-Remontowego Energetyki

Celem konferencji było zaprezentowanie oraz przedyskutowanie następujących zagadnień:

 • ekonomiczne i organizacyjne problemy zarządzania eksploatacją transformatorów, w tym komputerowe wspo-maganie procesów zarządzania;
 • wymagania techniczne i ekonomiczne dla nowych transformatorów. Nowoczesne konstrukcje i modernizacja starych jednostek;
 • renowacja i wymiana transformatorów. Niedopuszczenie do uszkodzeń i awarii poprzez wczesne wykrywanie usterek dla obniżenia kosztów przeglądów i remontów;
 • diagnostyka techniczna transformatorów. Nowe metody badań i ich skuteczność. Realizacja diagnostyki w zależno-ści od stanu technicznego transformatora i aktualnych potrzeb;
 • monitoring i diagnostyka transformatorów w układach „on-line”. Przykłady stosowanych rozwiązań i doświadcze-nia praktyczne;
 • eksploatacja olejów mineralnych. Nowe gatunki olejów transformatorowych. Aktualne problemy związane z obec-nością siarki korozyjnej i eliminacją zagrożeń.

W ramach konferencji odbyły się:

 • cztery sesje plenarne obrad, podczas których zaprezentowano trzydzieści referatów;
 • sesja marketingowa;
 • zorganizowano prezentację transformatorów i urządzeń technicznych oraz pomiarowo-badawczych w ramach stoisk firmowych;
 • dyskusje panelowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Zdjęcie grupowe

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”