Katalog usług

Diagnostyka zapobiegająca skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom w systemie elektroenergetycznym

Diagnostyka zapobiegająca skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem mobilnego zespołu szybkiego reagowania ma na celu rozpoznanie rozmiarów awarii, identyfikację jej przyczyn i ocenę jej skutków, wykonanie badań i pomiarów poawaryjnych urządzeń, określenie zakresu uszkodzeń i możliwości ich eliminacji, wprowadzenia, po naprawie lub ich wymianie na nowe, urządzeń do eksploatacji.

Czytaj więcej...

Diagnostyka transformatorów i izolacji elektrycznej

Działalność zespołu Badań transformatorów i izolacji, obejmuje całokształt prac związanych z tym zagadnieniem, a w szczególności...

Czytaj więcej...

Testy dla farm wiatrowych

ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA jest uznawaną przez OSP firmą ekspercką, która od wielu lat zajmuje się organizacją i realizacją testów weryfikujących spełnienie wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (lub Dystrybucyjnej) przez konwencjonalne jednostki wytwórcze w elektrowniach cieplnych i wodnych oraz przez farmy wiatrowe w pełnym ich zakresie.

Czytaj więcej...

Badania pomontażowe i eksploatacyjne oraz poawaryjne aparatury elektroenergetycznej

Zespół nasz wykonuje badania pomontażowe i eksploatacyjne oraz poawaryjne aparatury elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć.

Czytaj więcej...

System zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących

Bazując na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu i utrzymywaniu systemu zarządzania w naszych laboratoriach (wzorcującym i badawczym) akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, Zespół ds. Zapewnienia Jakości oferuje szeroki wachlarz profesjonalnych usług w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Czytaj więcej...

Łączność energetyczna i telemechanika

Obiekt badańWykonujemy projekty, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń energetycznej telefonii nośnej oraz urządzeń światłowodowych dla potrzeb telekomunikacji, telezabezpieczeń i nadzoru stacji elektroenergetycznych.

Czytaj więcej...

Maszyny wirujące

Specjaliści naszego Zakładu wykonują wszelkiego rodzaju badania maszyn wirujących (turbogeneratorów, hydrogeneratorów, silników elektrycznych) o dowolnym napięciu i mocy.

Czytaj więcej...

Uruchamianie urządzeń stacji elektroenergetycznych

Obiekt badańZespół nasz wykonuje badania pomontażowe urządzeń stacji nowo budowanych, jak również okresowe badania eksploatacyjne stacji elektroenergetycznych w zakresie wszystkich napięć.

Czytaj więcej...

Pomiary wyładowań niezupełnych metodą elektryczną

Pracownia Pomiarów Pól Elektromagnetycznych i Wyładowań Niezupełnych wykonuje pomiary wyładowań niezupełnych (wnz) metodą elektryczną off-line.

Czytaj więcej...

Badanie ograniczników przepięć (odgromników zaworowych)

Posiadana aparatura umożliwia nam przeprowadzanie badań diagnostycznych ograniczników przepięć (odgromników zaworowych) pracujących (przewidzianych do pracy) w sieciach elektroenergetycznych dowolnego napięcia, w tym w sieciach najwyższych napięć.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11 - NOWOŚĆ!
Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Czytaj więcej...
Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów typ ZAT
System służący do ochrony przed kradzieżą urządzeń zainstalowanych na dużym terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego napięcia.

...

Czytaj więcej...
Układ do diagnostyki transformatora typ UDT-2
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Czytaj więcej...
Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND-26
Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Czytaj więcej...
Moduł zasilający
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Czytaj więcej...
System hydrocal 1003
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Czytaj więcej...

Polecamy

  • Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

    Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012Miło jest nam poinformować, iż została opracowana i wydana nowa wersja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012.