Katalog usług

Diagnostyka zapobiegająca skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom w systemie elektroenergetycznym

Diagnostyka zapobiegająca skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem mobilnego zespołu szybkiego reagowania ma na celu:
a) rozpoznanie rozmiarów awarii, identyfikację jej przyczyn i ocenę jej skutków,
b) wykonanie badań i pomiarów poawaryjnych następujących urządzeń:

 • transformatorów mocy i rozdzielczych,
 • generatorów
 • wyłączników,
 • przekładników prądowych, napięciowych i kombinowanych,
 • kondensatorów energetycznych,
 • agregatów prądotwórczych,
 • dławików kompensacyjnych,
 • pozostałej aparatury stacyjnej

c) określenie zakresu uszkodzeń i możliwości ich eliminacji,
d) wprowadzenia, po naprawie lub ich wymianie na nowe, urządzeń do eksploatacji.

Zakres badań obejmuje:

 • kompleksowe badania diagnostyczne w/w urządzeń na obiektach energetycznych, obejmujące wszystkie czynności podejmowane w celu sprawdzenia działania lub stanu urządzenia w zakresie właściwości elektrycznych i mechanicznych,
 • pomiary i analizy techniczne dotyczące przyczyn ich awarii w układach sieciowych,
 • analiza laboratoryjna stanu technicznego aparatury i urządzeń,
 • próby, badania i pomiary oraz ekspertyzy układów zasilania urządzeń elektrycznych.

Po wykonaniu pomiarów na obiekcie dokonywana jest analiza wyników pomiarowych, które następnie przesyłane są do oceny przez ekspertów, dokonujących ich porównania z wynikami laboratoryjnymi znajdującymi się w bazach danych, w siedzibie firmy.
Takie działania usprawni proces oceny awarii i przyspieszy działania naprawcze.

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Waldemar Olech, e-mail: , tel.: 32 237 66 23,
 • mgr inż. Paweł Polus, e-mail: , tel.: 32 237 66 53,
 • mgr inż. Grzegorz Czempik, e-mail: , tel.: 32 237 66 33.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”