Katalog usług

Badania pomontażowe i eksploatacyjne oraz poawaryjne aparatury elektroenergetycznej

Zespół wykonuje badania:

 • wyłączników,
 • przekładników prądowych, napięciowych i kombinowanych,
 • kondensatorów energetycznych,
 • agregatów prądotwórczych,
 • dławików kompensacyjnych.

 

Zakres badań obejmuje:

 • kompleksowe badania diagnostyczne w/w urządzeń na obiektach energetycznych, obejmujące wszystkie czynności podejmowane w celu sprawdzenia działania lub stanu urządzenia w zakresie właściwości elektrycznych i mechanicznych,
 • pomiary i analizy techniczne dotyczące przyczyn ich awarii w układach sieciowych,
 • badania laboratoryjne aparatury i urządzeń, w szczególności:
  • kondensatorów sterujących potencjałem wyłączników wn.,
  • przekładników - obejmujące określenie błędu przekładni,
 • próby, badania i pomiary oraz ekspertyzy układów zasilania urządzeń elektrycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta.

Badania wykonujemy specjalistyczną aparaturą pomiarową własnej produkcji oraz innych przodujących firm, wzorcowaną i sprawdzaną w naszym akredytowanym Laboratorium Przyrządów Pomiarowych. 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania tego typu prac m.in. dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Zakładów Energetycznych i odbiorców przemysłowych energii elektrycznej.
Podejmujemy się wykonywania nadzoru eksploatacyjnego w/w urządzeń na obiektach Klienta. 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Paweł Polus, , 32 237 66 53
 • inż. Jerzy Wrzosek, , 32 237 66 02

Nasze produkty

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11 - NOWOŚĆ!
Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Więcej...
Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów typ ZAT
System służący do ochrony przed kradzieżą urządzeń zainstalowanych na dużym terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego napięcia.

...

Więcej...
Układ do diagnostyki transformatora typ UDT-2
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Więcej...
Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND-26
Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Więcej...
Moduł zasilający
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Więcej...
System hydrocal 1003
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Więcej...

Polecamy

 • Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

  Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012Miło jest nam poinformować, iż została opracowana i wydana nowa wersja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012.