Katalog usług

Układy pomocnicze prądu stałego

Prawidłowa i niezawodna praca układów pomocniczych prądu stałego w elektrowniach i stacjach elektroenergetycznych ma zasadnicze znaczenie dla pewności działania układów zabezpieczeń, automatyki, sterowania i telekomunikacji.
W stanach awaryjnych bateria akumulatorów staje się jedynym źródłem prądu pomocniczego, stąd od jej stanu technicznego i zdolności pokrycia obciążeń w określonym czasie zależy możliwość likwidacji zakłócenia. Z kolei na stan baterii akumulatorów zasadniczy wpływ ma współpracujący z nią zasilacz oraz właściwy dobór układu bateria-zasilacz-odbiory.
Bazując na naszym długoletnim doświadczeniu, pracach badawczych, działalności szkoleniowej i edytorskiej oferujemy usługi w dziedzinie układów prądu stałego, a w szczególności:

 • oceny techniczne układów prądu stałego w instalacjach elektroenergetycznych,
 • badania pomontażowe oraz badania okresowe baterii akumulatorów i zasilaczy,
 • badania laboratoryjne i atestacja baterii akumulatorów, zasilaczy oraz rozdzielnic prądu stałego,
 • ekspertyzy techniczne baterii akumulatorów i układu potrzeb własnych prądu stałego,
 • doradztwo w zakresie doboru baterii akumulatorów i projektu układu potrzeb własnych prądu stałego.


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Marek Nabiałczyk, , 32 237 66 44

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”