Katalog usług

Testy dla farm wiatrowych

ZPBE ENERGOPOMIAR–ELEKTRYKA jest uznawaną przez OSP firmą ekspercką, która od wielu lat zajmuje się organizacją i realizacją testów weryfikujących spełnienie wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (lub Dystrybucyjnej) przez konwencjonalne jednostki wytwórcze w elektrowniach cieplnych i wodnych oraz przez farmy wiatrowe w pełnym ich zakresie.
Firma nasza opracowała na zlecenie OSP standardowy szczegółowy program testów sprawdzających spełnienie przez farmy wiatrowe wymagań zawartych w IRiESP.


Zawarte w przepisach wymagania dotyczące szeregu własności technicznych i ruchowych farm wiatrowych, w tym ich:

 • zachowania się w czasie normalnej pracy swobodnej oraz podczas programowych uruchomień i odstawień,
 • zdolności do prowadzenia regulacji mocy czynnej przy pracy interwencyjnej,
 • odpowiedniego reagowania w przypadku zmian częstotliwości w sieci,
 • zdolności do prowadzenia regulacji generacji mocy biernej przy rożnych trybach pracy regulatora: mocy biernej, współczynnika mocy, napięcia,
 • dotrzymywania standardów jakości energii,
 • możliwości utrzymania się w ruchu farmy przy zapadach napięcia wywołanych zwarciami w sieci oraz przy utrzymywaniu się w pracy przy obniżonym napięciu w sieci,
 • utrzymania łączności z punktami dyspozytorskimi OSP lub OSD,

podlegają weryfikacji podczas prób i badań prowadzonych przez naszych specjalistów.

Zrealizowaliśmy testy na największej farmie wiatrowej, jaka została przyłączona do sieci o mocy 120 MW.
Doświadczenie naszych pracowników oraz wyposażenie w aparaturę pomiarową gwarantuje rzetelne wywiązanie się z przyjętych zobowiązań.


Badania i pomiary pomontażowe i eksploatacyjne na obiektach energetyki odnawialnej i konwencjonalnej.

Wykonujemy również badania pomontażowe i eksploatacyjne urządzeń i układów elektrycznych w farmach wiatrowych, a także konsultacje techniczne dotyczące problemów eksploatacyjnych farm wiatrowych związanych z kompensacją mocy biernej i jakością energii elektrycznej.
Oferujemy również zadania związane z uruchomieniem, rozruchem i wprowadzeniem do eksploatacji obiektów energetyki opartej na źródłach odnawialnych (elektrownie wiatrowe, wodne, fotowoltaiczne) oraz obiektów energetyki konwencjonalnej.

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Adam Kurzyński, , 32 237 66 54,
 • mgr inż. Paweł Polus, , 32 237 66 53.

 

Pliki do pobrania:

Kompleksowa oferta współpracy przy realizacji, uruchamianiu i odbiorze farm wiatrowych

Nasze produkty

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11 - NOWOŚĆ!
Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Więcej...
Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów typ ZAT
System służący do ochrony przed kradzieżą urządzeń zainstalowanych na dużym terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego napięcia.

...

Więcej...
Układ do diagnostyki transformatora typ UDT-2
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Więcej...
Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND-26
Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Więcej...
Moduł zasilający
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Więcej...
System hydrocal 1003
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Więcej...

Polecamy

 • Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

  Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012Miło jest nam poinformować, iż została opracowana i wydana nowa wersja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012.