Katalog usług

Doradztwo techniczne w zakresie obrony układów elektroenergetycznych przed awariami systemowymi typu black-out

Krajowy system elektroenergetyczny połączony z systemami innych krajów europejskich zapewnia dostawę energii elektrycznej o dużym stopniu niezawodności, jednak jak wykazały doświadczenia z ostatnich awarii systemowych, nie jest w 100% pewnym. Utrata zasilania przez odbiorców oraz powiązania z siecią przez wytwórców energii elektrycznej może stanowić dla nich poważne zagrożenie. 
Nasi specjaliści od wielu lat uczestniczą w projektach zmierzających do obrony układów elektroenergetycznych elektrowni, elektrociepłowni i zakładów przemysłowych posiadających własne źródła wytwórcze w wypadku wystąpienia awarii systemowej typu „black-out”. Prace związane z tym tematem można podzielić na cztery etapy:

 • w pierwszym etapie wykonywana jest szczegółowa analiza układu elektroenergetycznego i urządzeń z niego zasilanych mająca na celu ocenę możliwości pracy wyspowej układu bez powiązania z krajowym systemem elektroenergetycznym oraz wyszukania słabych punktów, które o tym decydują;
 • w drugim etapie opracowywane są środki zaradcze (techniczne i organizacyjne), które powinny być zrealizowane dla wyeliminowania słabych punktów układu i dostosowaniem układu do pracy bez powiązania z krajowym systemem elektroenergetycznym;
 • trzeci etap to uczestnictwo realizacji zadań wypracowanych w etapie drugim;
 • w czwartym etapie realizowane są na obiekcie próby, które mają na celu potwierdzenie możliwości pracy wyspowej układu elektroenergetycznego, przeprowadzenia niezbędnego szkolenia obsługi oraz ich wyniki stanowią podstawę do opracowania niezbędnych instrukcji.

Zespół organizuje i wykonuje również testy odbiorowe, okresowe testy sprawdzające i próby systemowe, zgodne z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (PSE-Operator S.A.), których celem jest sprawdzenie przystosowania jednostki wytwórczej do udziału w procesie obrony i odbudowy zasilania w KSE.


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Adam Kurzyński, , tel. 32 237 66 54, kom. 601 42 55 85

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”