Katalog usług

Badania urządzeń w komorze klimatycznej

Komora klimatyczna

Urządzenia pracujące sprawnie w różnych warunkach klimatycznych to zwiększone bezpieczeństwo personelu ruchowego i zminimalizowanie strat związanych z zakłóceniami w ich pracy.

Podstawą dla powyższego stwierdzenia jest przeprowadzenie prac badawczych będących jednym z najważniejszych etapów wdrażania nowych produktów do produkcji i sprzedaży. Testy jakim poddawane są urządzenia w komorze klimatycznej pozwalają wykryć i wyeliminować błędy powstałe podczas projektowania i produkcji. Przeprowadzenie badań klimatycznych wpływa na jakość i niezawodność urządzeń oraz redukuje przyszłe koszty związane z ewentualną modernizacją, rozwojem i serwisem. Nasza komora klimatyczna jest od wielu lat wykorzystywana do badań urządzeń elektroenergetycznych (i nie tylko) wielu znanych firm. 

Firma nasza oferuje usługi w zakresie wykonania pełnych badań klimatycznych wszelkiego rodzaju urządzeń przeprowadzanych w wielkogabarytowej komorze klimatycznej Brabender Realtest produkcji niemieckiej:

Komorawymiary przestrzeni badawczej: 220 x 140 x 110 cm, 
zakres temperatur badawczych: -30 ... + 80°C,
zakres wilgotności badawczych: 0 ... 100 %.

Komora klimatyczna pozwala na odtworzenie dowolnej kombinacji klimatycznej w wyżej podanych zakresach. Posiada ona wielozłączowe izolowane elektrycznie i mechanicznie przepusty pozwalające na wprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia sygnałów elektrycznych (zasilających i pomiarowych) oraz przepusty dla wprowadzenia przewodów nieelektrycznych.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • Marcin Szembor, , 601 42 55 84
  • Krzysztof Marzec, , 601 82 33 96Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”