Katalog usług

Badanie zabezpieczeń typu Buchholz transformatorów mocy

Buchholz

Gwarancją poprawnego działania przekaźników przepływowych i gazowo-przepływowych jest przeprowadzenie okresowych badań laboratoryjnych parametrów ich działania.

Zalecane jest, aby badania laboratoryjne przeprowadzać co 3 lata lub po każdym awaryjnym wyłączeniu.

 

Stanowisko

Firma nasza oferuje usługi w zakresie:

 • wykonania pełnych badań laboratoryjnych zabezpieczeń gazowo-przepływowych i przepływowych typu Buchholz przeprowadzanych na jedynym w kraju stanowisku wiernie odzwierciedlającym rzeczywiste warunki pracy zabezpieczeń. Stanowisko to składa się z zestawu pomp umożliwiających zamknięty obieg oleju i płynną regulację wartości rozruchowej w zakresie 0...6 m/s. Pomiary w stanach statycznych i dynamicznych (szybko zawierający się zawór) dają możliwość wykonania badań przekaźników gazowo-przepływowych i przepływowych w pełnym zakresie wymagań zawartych w DTR transformatorów,
 • naprawy zabezpieczeń produkcji niemieckiej firmy Barleben,
 • sprzedaży preferowanych dla energetyki zabezpieczeń firmy Barleben,
 • wykonywania ekspertyz technicznych.Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • Marcin Szembor, , +48 601 42 55 84,
 • Krzysztof Marzec, , +48 601 82 33 96.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”