Katalog usług

System zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących

Bazując na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu i utrzymywaniu systemu zarządzania w naszych laboratoriach:

 • Laboratorium Badawczym
 • Laboratorium Przyrządów Pomiarowych,

akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, Zespół ds. Zapewnienia Jakości oferuje szeroki wachlarz profesjonalnych usług w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + zmiany.

W ramach naszych prac zajmujemy się:

 • WDRAŻANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA:
  • przeprowadzaniem auditów przedwdrożeniowych,
  • opracowywaniem koncepcji systemu zarządzania w laboratorium,
  • przygotowaniem i wdrażaniem niezbędnej dokumentacji systemowej,
  • profesjonalnym szkoleniem pracowników,

 • PRZEPROWADZANIEM AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH,

 • PROWADZENIEM KONSULTACJI I DORADZTWEM w zakresie:
  • zarządzania gospodarką wyposażeniem pomiarowym,
  • walidacji metod badawczych i pomiarowych,
  • szacowania niepewności pomiarów,

 • UDZIELANIEM POMOCY ORGANIZACYJNEJ I MERYTORYCZNEJ PRZED, W TRAKCIE I PO PRZYZNANIU AKREDYTACJI PRZEZ PCA.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • inż. Urszula Nabiałczyk, , 32 237 66 69,
 • mgr inż. Tomasz Guzy, , 32 237 66 60,
 • mgr inż. Anna Pelczarska, , 32 237 66 69.

 

Pliki do pobrania:

oferta

Nasze produkty

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11 - NOWOŚĆ!
Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Więcej...
Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów typ ZAT
System służący do ochrony przed kradzieżą urządzeń zainstalowanych na dużym terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego napięcia.

...

Więcej...
Układ do diagnostyki transformatora typ UDT-2
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Więcej...
Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND-26
Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Więcej...
Moduł zasilający
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Więcej...
System hydrocal 1003
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Więcej...

Polecamy

 • Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

  Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012Miło jest nam poinformować, iż została opracowana i wydana nowa wersja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012.