Katalog usług

Pomiary wyładowań niezupełnych metodą elektryczną

Pracownia Pomiarów Pól Elektromagnetycznych i Wyładowań Niezupełnych wykonuje pomiary wyładowań niezupełnych (wnz) metodą elektryczną off-line.

Ta wartościowa forma diagnostyki stanu izolacji znajduje zastosowanie w przypadku wielu różnorodnych urządzeń elektroenergetycznych.
Jej celem jest wykrycie defektów - powstałych z przyczyn technologicznych i eksploatacyjnych - słabo wykrywalnych innymi metodami, a mających znaczenie dla trwałości obiektu.

Wyładowanie niezupełne jest lokalnym wyładowaniem elektrycznym, które odbywa się tylko w części układu elektroizolacyjnego i nie powoduje bezpośrednio utraty przez układ własności izolacyjnych. Jednak długotrwałe działanie wnz doprowadza często do takich zmian w strukturze izolacji, które skutkują wystąpieniem wyładowania zupełnego (przebicia). 
Wyładowania niezupełne są obecne w konstrukcjach układów izolacyjnych praktycznie wszystkich urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia, czyli przykładowo:

 • w stojanach i wirnikach generatorów,
 • w transformatorach olejowych i suchych,
 • w przekładnikach prądowych i napięciowych,
 • w kondensatorach elektroenergetycznych,
 • w rozdzielnicach wysokiego napięcia.


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Ireneusz Hasiec,, tel. 32 237 66 49.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”