Katalog usług

Diagnostyka transformatorów i izolacji elektrycznej

Obiekt badań

Działalność zespołu Badań transformatorów i izolacji, obejmuje całokształt prac związanych z tym zagadnieniem, a w szczególności:

 • pomiary pomontażowe, okresowe i poawaryjne transformatorów,
 • kompleksowe badania diagnostyczne transformatorów umożliwiające:
  • ocenę stanu technicznego transformatorów pomocną przy podjęciu decyzji o ich dalszej eksploatacji czy też konieczności remontu i prac konserwacyjno-remontowych,
  • określenie stopnia wykorzystania izolacji transformatora i czasu dalszej eksploatacji,
  • prowadzenie zabiegów wydłużających żywotność izolacji transformatorów oraz optymalnej technologii uzdatniania izolacji i kontroli jej wykonania,
 • prowadzenie nadzorów nad produkcją, remontami i modernizacją transformatorów (reprezentowanie interesów klienta w fabrykach transformatorów, w zakładach remontujących transformatory oraz w towarzystwach ubezpieczeniowych),
 • diagnostykę techniczną transformatorów w systemach „on-line” i „off-line”,
 • nadzór nad pracami konserwacyjno-remontowymi w miejscu zainstalowania transformatora,
 • usuwanie zagrożeń wywołanych obecnością siarki korozyjnej w oleju.

Wieloletnie prace badawcze oraz doświadczenia zdobyte w dziedzinie diagnostyki technicznej transformatorów umożliwiły wypracowanie nowych metod, które wprowadzone do szerokiego stosowania wykazały dużą przydatność.

Laboratorium diagnostyczne Zespołu Diagnostyki Transformatorów
Na szczególną uwagę zasługuje:

 • diagnostyka uszkodzeń wewnętrznych transformatorów na podstawie analizy chromatograficznej gazów rozpuszczonych w oleju, umożliwiająca:
  • wykrywanie i identyfikację ukrytych defektów w transformatorach,
  • obserwację rozwoju uszkodzeń w funkcji czasu,
  • określenie momentu wyłączenia transformatora (odpowiednio wczesne podjęcie środków zaradczych) wg własnych kryteriów oceny, dostosowanych do krajowych transformatorów,
 • dodatkowe badanie diagnostyczne umożliwiające dokładniejszą lokalizację uszkodzeń w transformatorach, takie jak:
  • badanie wibroakustyczne, umożliwiające ocenę stanu rdzenia,
  • badanie wyładowań niezupełnych,
  • badanie izolacji w oparciu o metody polaryzacyjne,
 • diagnostyka podobciążeniowych przełączników zaczepów, umożliwiająca na miejscu zainstalowania transformatora (bez potrzeby demontażu głowicy) ocenę stanu technicznego przełącznika, metoda ta również pozwala na ocenę wybieraków transformatora,
 • diagnostyka stanu mechanicznego uzwojeń metodą SFRA. Badania wykonywane są specjalistyczną aparaturą firmy Doble - USA.

Uzyskane doświadczenie, jak również wyniki prac badawczych z tego okresu są praktycznie wykorzystywane m.in. do:

 • oceny stopnia zestarzenia izolacji transformatorów,
 • oceny stopnia zawilgocenia izolacji transformatorów,
 • zakresu i opłacalności remontu,
 • określania "czasu życia" transformatorów.

W zakresie badań oleju transformatorowego wykonujemy:

 • badania i pomiary olejów nowych, również w czasie montażu podczas obróbki na miejscu zainstalowania transformatora,
 • badania oleju z transformatorów w eksploatacji,
 • badania specjalne dotyczące technologii obróbki, możliwości mieszania różnych olejów, określania przyczyn zestarzenia, konieczności wymian,
 • próby starzeniowe olejów,
 • opracowanie technologii regeneracji oleju,
 • szkolenia i konsultacje z zakresu eksploatacji i diagnostyki transformatorów,
 • oceny stopnia wykorzystania oleju w oparciu o własne kryteria.

Ze względu na fakt, że znaczna część krajowych transformatorów dużej mocy przekroczyła 25-letni okres eksploatacji, w celu przedłużenia okresu ich dalszej bezawaryjnej pracy przeprowadzone zostały kompleksowe badania wskaźników izolacji transformatorów o długoletnim okresie pracy, materiałów izolacyjnych oraz stopnia zawilgocenia izolacji. Uzyskane wyniki badań posłużyły do opracowania metod uzdatniania izolacji tych transformatorów, umożliwiając wydłużenie ich żywotności.Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Grzegorz Czempik, , tel. 32 237 66 33,
 • mgr inż. Waldemar Olech, , 32 237 66 23,
 • inż. Halina Olejniczak, , 32 237 66 28,
 • mgr inż. Zbigniew Szymański, , 42 652 37 91.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”