Katalog usług

Maszyny wirujące

Specjaliści naszego Zakładu wykonują wszelkiego rodzaju badania maszyn wirujących (turbogeneratorów, hydrogeneratorów, silników elektrycznych) o dowolnym napięciu i mocy, a w szczególności:

 • pomiary odbiorcze u producentów generatorów i silników elektrycznych,
 • pomiary pomontażowe zgodnie z normą PN-E-04700,
 • próby wytrzymałości napięciowej uzwojeń napięciem przemiennym (do 100 kV) i stałym (do 450 kV),
 • pomiary poziomu wyładowań niezupełnych metodą elektryczną - dysponujemy analizatorem wyładowań firmy Doble Lemke,
 • pomiary współczynnika strat dielektrycznych tgδ i Cx uzwojeń stojanów,
 • badania izolacji uzwojeń napięciem stałym do 10 kV (PI, DD, SV) - aparaturą firmy MEGGER,
 • próbę indukcyjnego grzania rdzeni stojanów (1T) z kontrolą temperatur przy użyciu kamery termowizyjnej typu ThermaCAM P60,
 • diagnostykę wibroakustyczną maszyn z zastosowaniem multianalizatora - system PULSE typ 3560 C Brüel-Kjaer,
 • badania nagrzewania się elementów czynnych generatorów (uzwojeń stojana i wirnika, żelaza czynnego stojana) wraz z wykonaniem wykresu kołowego generatora,
 • sprawdzanie obwodów pomocniczych (np. instalacji termometrycznej).

Ponadto oferujemy:

 • nadzór nad modernizacjami stojanów i wirników generatorów,
 • doradztwo techniczne,
 • poawaryjne opinie techniczno-ekonomiczne,
 • kompleksowe analizy stanu maszyn i badania diagnostyczne dotyczące zagadnień ubezpieczeniowych.


Uzyskane doświadczenia eksploatacyjne, jak również wyniki prac badawczych z okresu ruchu maszyny są praktycznie wykorzystywane między innymi do:

 • oceny stopnia zestarzenia izolacji,
 • oceny stopnia zawilgocenia izolacji,
 • zakresu i opłacalności naprawy lub wymiany.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie ww. usług oraz wysokiej klasy urządzenia, co stanowi gwarancję wysokiej dokładności oraz jakości wykonywanych przez nas prac.

Nasi specjaliści byli współautorami Ramowej Instrukcji Eksploatacji Generatorów Synchronicznych stanowiącej zbiór informacji, wskazówek oraz praktycznych porad i objaśnień przydatnych do prawidłowej eksploatacji generatorów.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Grzegorz Czempik, , tel. 32 2376633, kom. 607 490 156.

 

Pliki do pobrania:

referencje
referencje cd.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”