Katalog usług

Badanie ograniczników przepięć (odgromników zaworowych)

Przewoźny zespół napięciowy

Posiadana aparatura umożliwia nam przeprowadzanie badań diagnostycznych ograniczników przepięć (odgromników zaworowych) pracujących (przewidzianych do pracy) w sieciach elektroenergetycznych dowolnego napięcia, w tym w sieciach najwyższych napięć.

Prowadzimy badania:

 • iskiernikowych ograniczników przepięć,
 • beziskiernikowych ograniczników przepięć
Przewoźny zespół napięciowy

Badania ograniczników przepięć prowadzone są przede wszystkim w miejscu ich zainstalowania.
Wykorzystywane do badań przewoźne probiercze zespoły napięciowe pozwalają na prowadzenie pomiarów ograniczników przepięć w miejscu ich zainstalowania, nawet w trudno dostępnych miejscach rozdzielni na stacjach elektroenergetycznych.

 

 

W ramach badań wykonujemy:

 • pomiary statycznego napięcia zapłonu (dla iskiernikowych ograniczników przepięć),
 • pomiary wartości szczytowej prądu sterującego (dla iskiernikowych ograniczników przepięć),
 • pomiary napięć odniesienia (Uref) dla przewidzianych przez producenta prądów referencyjnych (Iref),
 • pomiary poprawności działania liczników zadziałań ograniczników przepięć,
 • sprawdzenie prawidłowości przyłączenia ograniczników przepięć do uziemienia rozdzielni na stacjach elektroenergetycznej.


Podczas prowadzenia badań analizuje się poprawność doboru parametrów zainstalowanych ograniczników przepięć.


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • Roman Niedbała, , 32 237 66 21

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”