Katalog usług

Badanie ograniczników przepięć (odgromników zaworowych)

Przewoźny zespół napięciowy

Posiadana aparatura umożliwia nam przeprowadzanie badań diagnostycznych ograniczników przepięć (odgromników zaworowych) pracujących (przewidzianych do pracy) w sieciach elektroenergetycznych dowolnego napięcia, w tym w sieciach najwyższych napięć.

Prowadzimy badania:

 • iskiernikowych ograniczników przepięć,
 • beziskiernikowych ograniczników przepięć
Przewoźny zespół napięciowy

Badania ograniczników przepięć prowadzone są przede wszystkim w miejscu ich zainstalowania.
Wykorzystywane do badań przewoźne probiercze zespoły napięciowe pozwalają na prowadzenie pomiarów ograniczników przepięć w miejscu ich zainstalowania, nawet w trudno dostępnych miejscach rozdzielni na stacjach elektroenergetycznych.

 

 

W ramach badań wykonujemy:

 • pomiary statycznego napięcia zapłonu (dla iskiernikowych ograniczników przepięć),
 • pomiary wartości szczytowej prądu sterującego (dla iskiernikowych ograniczników przepięć),
 • pomiary napięć odniesienia (Uref) dla przewidzianych przez producenta prądów referencyjnych (Iref),
 • pomiary poprawności działania liczników zadziałań ograniczników przepięć,
 • sprawdzenie prawidłowości przyłączenia ograniczników przepięć do uziemienia rozdzielni na stacjach elektroenergetycznej.


Podczas prowadzenia badań analizuje się poprawność doboru parametrów zainstalowanych ograniczników przepięć.


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • Adam Wojciechowski, , 32 237 66 22
 • Roman Niedbała, , 32 237 66 21

 

Nasze produkty

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11 - NOWOŚĆ!
Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Więcej...
Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów typ ZAT
System służący do ochrony przed kradzieżą urządzeń zainstalowanych na dużym terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego napięcia.

...

Więcej...
Układ do diagnostyki transformatora typ UDT-2
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Więcej...
Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND-26
Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Więcej...
Moduł zasilający
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Więcej...
System hydrocal 1003
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Więcej...

Polecamy

 • Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

  Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012Miło jest nam poinformować, iż została opracowana i wydana nowa wersja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012.