Katalog usług

Badania kabli elektroenergetycznych oraz elektroenergetycznych linii kablowych

Działalność zespołu dotycząca badania kabli elektroenergetycznych oraz elektroenergetycznych linii kablowych obejmuje całokształt prac związanych z tym zagadnieniem, a w szczególności następujące usługi:

 • badania fabryczne i pomontażowe kabli elektroenergetycznych,
 • doradztwo techniczne w zakresie projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych,
 • nadzór techniczny podczas budowy elektroenergetycznych linii kablowych,
 • badania eksploatacyjne i poremontowe elektroenergetycznych linii kablowych,
 • ekspertyzy poawaryjne,
 • dobór kabli elektroenergetycznych,
 • badania i ocena osprzętu kablowego,
 • badania i ocena osprzętu do napowietrznych linii izolowanych.

Wieloletnie prace badawcze oraz doświadczenie praktyczne zdobyte w dziedzinie badania kabli umożliwiły wypracowanie nowych metod, które wprowadzone do szerokiego zastosowania wykazały dużą przydatność.
Zespół nasz dysponuje wysokokwalifikowaną kadrą, która do swoich badań wykorzystuje najnowszej klasy sprzęt diagnostyczny, umożliwiający wykonanie prób napięciowych napięciem stałym do 450 kV.
Próby napięciowe kabli i osprzętu są wykonywane zgodnie z normą PN-E-04700:1998 oraz Procedurą Badawczą Laboratorium Kablowego.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • inż. Ireneusz Słonka, , (+48) 32 237 66 55.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”