Katalog usług

Badania zagrożenia porażeniowego w instalacjach wysokiego i niskiego napięcia oraz badania instalacji piorunochronnych

Badania zagrożenia porażeniowego w instalacjach wysokiego i niskiego napięcia oraz badania instalacji piorunochronnych

Specjalistyczne zespoły naszej firmy prowadzą:

 • badania zagrożenia porażeniowego mogącego wystąpić w przypadkach zwarć z udziałem ziemi w instalacjach elektrycznych,
 • badania instalacji piorunochronnych chroniących ludzi i urządzenia przed niebezpieczeństwem wynikającym z wyładowań piorunowych.


Badania zagrożenia porażeniowego prowadzimy:

 • w instalacjach wysokiego napięcia (tj. w instalacjach o napięciu wyższym od 1 kV AC),
 • w instalacjach niskiego napięcia (tj. w instalacjach o napięciu do 1 kV AC).


W ramach badań zagrożenia porażeniowego dla instalacji (urządzeń) o napięciu od 110 kV do 750 kV wykonuje się m.in.:

 • pomiary napięć dotykowych rażeniowych przy urządzeniach elektrycznych oraz w ich sąsiedztwie, mogacych wystąpić podczas 1-fazowych zwarć z ziemią na badanych urządzeniach,
 • pomiary napięcia uziomowego uziemienia badanych urządzeń,
 • pomiary wynoszenia potencjału ziemnozwarciowego poza obszar badanych uziemień.


W ramach badań zagrożenia porażeniowego dla instalacji (urządzeń) o napięciu od 6 kV do 30 kV wykonuje się m.in.:

 • pomiary napięć dotykowych rażeniowych przy urządzeniach elektrycznych oraz w ich sąsiedztwie, mogących wystąpić podczas zwarć 1-fazowych oraz zwarć 2-fazowych poprzez ziemię na badanych
 • urządzeniach (w układach odzwierciedlających warunki występowania największych wartości prądu uziomowego),
 • pomiary impedancji obwodów podwójnych zwarć poprzez ziemię dla badanych urządzeń, w celu wyznaczenia rzeczywistych prądów 2-fazowych zwarć poprzez ziemię dla tych urządzeń,
 • pomiary napięć uziomowych uziemienia urządzeń usytuowanych poza głównym systemem uziemień,
 • pomiary wynoszenia potencjału ziemnozwarciowego uziemienia poza obszar badanych urządzeń, w tym do odbiorców zasilanych napięciem 0,4 kV ze stacji energetycznych SN/0,4 kV,

W ramach badań instalacji ochrony przeciwporażeniowej urządzeń o napięciu do 1 kV wykonuje się m.in.:

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej działającej poprzez samoczynne wyłączanie zasilania urządzeń elektrycznych podczas 1-fazowych zwarć w sieciach TN oraz TT,
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej działającej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania urządzeń elektrycznych podczas 2-fazowych zwarć z udziałem ziemi w sieciach IT,
 • pomiary rezystancji uziemień roboczych i ochronnych urządzeń,
 • pomiary wynoszenia potencjału ziemnozwarciowego ochronno-roboczego uziemienia transformatora SN/nn przewodem PE (PEN) na badane urządzenia, podczas występowania zwarć z udziałem ziemi po
 • pomiary napięcia dotykowego w obszarze badanego urządzenia w przypadku nie spełnienia warunku szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania badanego urządzenia.

W ramach badań ochrony odgromowej budowli wykonuje się m.in.:

 • wyznaczanie stref ochronnych zwodów instalacji piorunochronnej,
 • pomiary ciągłości galwanicznej instalacji piorunochronnej,
 • pomiary rezystancji uziemień (specjalistycznymi przyrządami lub metodą techniczną prądem przemiennym 50 Hz).

Nasi specjaliści są autorami publikacji z zakresu badań instalacji ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach wysokiego napięcia.


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • Roman Niedbała, , 32 237 66 22
 • Piotr Krupiński, , 32 237 66 21

 

Pliki do pobrania:

karta informacyjna

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”