Katalog usług

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Sprawna Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa to zwiększone bezpieczeństwo personelu ruchowego a także zminimalizowanie strat związanych z zakłóceniami w systemie elektroenergetycznym.

Zapewniamy z naszej strony pełen zakres usług z doboru, projektowania, montażu, obsługi, konfiguracji, uruchomień oraz badania automatyki zabezpieczeniowej różnych producentów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Doświadczenie naszych pracowników obejmuje prace na rozdzielniach nn/SN/WN/NN, blokach elektroenergetycznych, farmach wiatrowych oraz zakładach przemysłowych.

 

Oto pełen zakres usług, które nasza firma oferuje dla urządzeń i automatyk EAZ:

 • parametryzacja, konfiguracja logiczna oraz konfiguracja protokołu IEC-61850,
 • badania pomontażowe, eksploatacyjne, okresowe, dopuszczające i poawaryjne,
 • koordynacja oraz przeprowadzenie rozruchu układów EAZ,
 • sprawdzanie kierunkowości zabezpieczeń w warunkach rzeczywistych,
 • opracowywanie koncepcji modernizacji układów EAZ,
 • obliczenia nastaw EAZ dla chronionych obiektów,
 • dobór i ocena techniczna układów zabezpieczeniowych w fazie projektowania,
 • ocena opracowanych dokumentów, programów prób i testów,
 • projektowanie oraz wykonanie dokumentacji jakościowej/odbiorowej,
 • modernizacja istniejących układów oraz prefabrykacja nowych szaf EAZ,
 • nadzór oraz wykonanie odbiorów fabrycznych u wytwórców krajowych i zagranicznych,
 • nadzór oraz wykonanie odbiorów na obiekcie klienta końcowego,
 • wykonywanie ekspertyz technicznych.

Jesteśmy uznanym w energetyce ośrodkiem badań i oceny elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Dysponujemy nowoczesną bazą laboratoryjną i pomiarową oraz wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Grzegorz Żmudziński, , 32 237 66 40.

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”