Katalog usług

Termowizja

Działająca w ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracownia Pomiarów Termowizyjnych w zakresie akredytacji wykonuje termowizyjne pomiary rozkładu temperatury na urządzeniach elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia.

Akredytowana działalność Pracowni jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 269, dostępnym na każde życzenie Klienta (niezależnie dostępnym również w witrynie internetowej PCA – www.pca.gov.pl).

W ramach akredytacji Pracownia Pomiarów Termowizyjnych wykonuje następujące pomiary:

 • termowizyjne pomiary elementów toru prądowego rozdzielni wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz linii napowietrznych,
 • termowizyjne pomiary transformatorów,
 • termowizyjne pomiary generatorów,
 • termowizyjne pomiary rozkładu temperatury na powierzchni płaszcza izolacji cieplnej kotłów energetycznych, turbin oraz rurociągów technologicznych i ciepłowniczych,
 • termowizyjna kontrola drożności rur ekranowych kotłów energetycznych.


Zakres badań Pracowni dodatkowo (poza akredytacją PCA) obejmuje:

 • diagnostykę techniczną urządzeń i obiektów, między innymi: silników, kanałów odsiarczania spalin, kominów itp., na podstawie analizy rozkładów temperatury na powierzchni w trakcie ich normalnej eksploatacji,
 • badania rozkładu temperatury na powierzchni przegród budowlanych oraz analizę przyczyn nadmiernych strat ciepła w budownictwie,
 • kontrolę szczelności podziemnej sieci ciepłowniczej na podstawie analizy rozkładu temperatury na powierzchni okrywającej je ziemi.

Działalność prowadzimy od 1973 roku. Wdrażaliśmy diagnostykę termowizyjną w krajowej energetyce, opracowując między innymi temperaturowe kryteria oceny połączeń prądowych na stacjach i liniach elektroenergetycznych, wprowadzaliśmy do stosowania technikę lotniczą do kontroli termowizyjnej napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz opracowaliśmy metodę kontroli drożności rur kotłów energetycznych.

W Pracowni Pomiarów Termowizyjnych pomiary wykonujemy kamerami termowizyjnymi firmy FLIR. Przykładowa specyfikacja kamery termowizyjnej:

 • zakres pomiaru temperatury od -40°C do 650°C,
 • pole widzenia w zależności od zastosowanego obiektywu: 12° x 9° lub 24° x 18°,
 • termiczną zdolność rozdzielczą (przy 30°C): 0,08K,
 • rozdzielczość geometryczną: 0,6 mrad (socz.12°) lub 1,3 mrad (socz.24°),
 • przedział widmowej czułości: 7,5 - 13 μm.

 

 

 

 

 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • Krzysztof Patschek, , 32 237 66 49, 691 856 350.

 

Pliki do pobrania:

certyfikat akredytacji AB 269
zakres akredytacji AB 269

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”