Katalog usług

Adiustacja - serwis - aparatury pomiarowej

Przeglądy okresowe, regulacje, naprawy

Wykonujemy czynności adiustacji i serwisu aparatury pomiarowej, głównie będącej obiektami usług realizowanych przez naszą firmę oraz aparatury stanowiącej wyposażenie pomiarowe grup specjalistycznych firmy.

Nasze zasadnicze działania wyznacza współpraca z Laboratorium Przyrządów Pomiarowych, które w ramach realizacji prac objętych akredytacją oferuje wzorcowanie aparatury pomiarowej, w zakresach ustalonych jej wymaganiami (wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005), natomiast na potrzeby potwierdzenia metrologicznego aparatury pomiarowej, wspólna z Laboratorium oferta obejmuje adiustację, wzorcowanie i sprawdzenie (weryfikację) wybranych właściwości obsługiwanej aparatury, w oparciu o wymagania ustalane z Klientem, wynikające z postanowień normy PN-EN ISO 10012:2004  i dokumentu ILAC-G8:03/2009.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

  • Adam Stokłosa, , tel. 32 237 66 62,
  • mgr inż. Michał Pniewski, , tel.32 237 66 63.

 

Pliki do pobrania:

karta informacyjna

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”