Katalog usług

Kontrola półpośrednich i pośrednich układów pomiarowych energii elektrycznej

Zakres kontroli układów pomiarowych energii elektrycznej obejmuje:

 1. Oględziny stanu zewnętrznego obudowy przekładników prądowych i napięciowych.

 2. Sprawdzenie zamocowania przekładników prądowych i napięciowych.

 3. Sprawdzenie cech legalizacyjnych Urzędu Miar.

 4. Sprawdzenie stanu plomb dostawcy energii elektrycznej umieszczonych na:
  • tablicach licznikowych,
  • listwach Ska,
  • osłonach listew zaciskowych liczników,
  • osłonach listew zaciskowych przekładników prądowych i napięciowych,
  • drzwiach celki pomiarowej,
  • odłączniku pola pomiaru napięcia.
 5. Sprawdzenie układu połączeń obwodów prądowych:
  • stan i poprawność połączeń pierwotnych przekładników prądowych,
  • stan i poprawność połączeń uzwojeń wtórnych przekładników prądowych z listwą Ska,
  • stan i poprawność połączeń obwodów listwy Ska i połączeń pomiędzy listwą Ska a listwą przyłączeniową liczników energii.
 6. Sprawdzenie układów połączeń obwodów napięciowych:
  • stan i poprawność połączeń pierwotnych przekładników napięciowych,
  • stan i poprawność połączeń obwodów napięciowych z listwą Ska,
  • stan i poprawność połączeń obwodów listwy Ska i połączeń pomiędzy listwą Ska a listwą przyłączeniową liczników energii.
 7. Sprawdzenie obciążeń uzwojeń wtórnych rdzeni przekładników prądowych i uzwojeń wtórnych przekładników napięciowych oraz stwierdzenie ich zgodności (lub jej braku) z wymaganiami normy PN-E -04700.

 8. Sprawdzenie danych znamionowych przekładników prądowych i napięciowych (tabliczka znamionowa) ze stanem faktycznym.

 9. Pomiar rezystancji izolacji przekładników prądowych i napięciowych.

 10. Sprawdzenie dokładności przekładników prądowych dla wartości 5%, 20%, 100% i 120% prądu znamionowego przy obciążeniu rzeczywistym przekładnika oraz dla obciążeń wynoszących 25% i 100% obciążenia znamionowego.

 11. Sprawdzenie dokładności przekładników napięciowych dla wartości 80%,100% i 120% napięcia znamionowego przy obciążeniu rzeczywistym przekładnika oraz dla obciążeń wynoszących 25% i 100% obciążenia znamionowego.

Pomiary związane z wymienionymi pracami wykonujemy aparaturą mającą spójność pomiarową z państwowymi wzorcami jednostek miar.
Wzorcowanie przyrządów pomiarowych wykonuje nasze Laboratorium Przyrządów Pomiarowych akredytowane w PCA (Polskie Centrum Akredytacji).


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Paweł Polus, , 32 237 66 53
 • inż. Jerzy Wrzosek, , 32 237 66 02

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”