Katalog usług

Badanie jakości energii elektrycznej

Zakres badań obejmuje wszystkie wielkości charakteryzujące jakość energii, wyszczególnione w aktualnych przepisach, takie jak:

 • poziom, częstotliwość i zmiany wartości skutecznej napięcia zasilającego,
 • zawartość wyższych harmonicznych w napięciu i prądzie (z wyznaczeniem współczynników odkształcenia napięcia i prądu),
 • asymetria napięć (w sieciach trójfazowych),
 • przerwy w dostawie energii,
 • szybkozmienne zmiany (zapady i podskoki) napięcia zasilającego,
 • uciążliwość migotania światła (związana z wahaniami napięcia, tzw. efekt “flickera”), czyli subiektywne wrażenie zmiany natężenia oświetlenia.


Oferujemy ponadto:

 • kontrolę poboru mocy czynnej i biernej oraz przepływu energii elektrycznej w dowolnych przedziałach czasowych,
 • doradztwo przy ustalaniu warunków dostawy energii,
 • dobór, montaż, rozruch i pomiary kontrolne urządzeń do kompensacji mocy biernej,
 • dobór urządzeń zapewniających poprawną pracę odbiorników energii elektrycznej.


Pomiary, które są podstawą do analizy jakości energii, wykonujemy za pomocą aparatury rejestrującej, posiadającej aktualne świadectwa sprawdzenia. Wyniki naszych prac mogą być wiarygodnym dowodem w sprawach spornych na linii dostawca - odbiorca energii elektrycznej.
W warunkach konieczności stałego kontrolowania jakości energii elektrycznej, proponujemy naszym Klientom realizowane w naszej firmie systemy ciągłego monitorowania jakości parametrów sieci. Zapewniają one pomiar jakości energii elektrycznej w wyznaczonych punktach sieci energetycznej oraz przesyłanie danych do centralnego komputera.
System monitoring jakości energii elektrycznej zrealizowano w oparciu o sieć rozproszonych Analizatorów Parametrów Sieci (AS). Każdy AS jest niezależnym punktem pomiarowym. Jego pamięć wewnętrzna umożliwia rejestrację oraz przegląd wybranych parametrów i zdarzeń. Komunikują się one między sobą łączami RS485/232, wg. protokołu MODBus (standard przemysłowy). W zależności od zakłóceń / odległości mogą to być łącza światłowodowe,konwencjonalne (skrętka) oraz bezprzewodowe (modemy GSM, radiolinia).
W danym GPZ może pracować jednocześnie do 64 AS.
Poszczególne AS oprócz parametrów opisujących jakość energii elektrycznej mierzą i rejestrują również następujące parametry sieci:

 • U, l, P, Q, S, cos, tg, Ep, Eq, Es,
 • przebiegi czasowe prądów i napięć (oscyloskop z pamięcią).

System Monitorowania Jakości Parametrów Sieci zapewnia:

 • komunikację z Analizatorami Sieci,
 • wizualizację on-line mierzonych wielkości,
 • alarmowanie o przekroczeniu ograniczeń, limitów itp.,
 • archiwizację i przegląd off-line mierzonych wielkości,
 • dostęp sieciowy do mierzonych wielkości,
 • przetwarzanie mierzonych wielkości,
 • zapis do pliku / wydruk archiwizowanych wielkości,
 • współpracę z innymi systemami pracującymi w energetyce.

 

Gwarantujemy solidne i rzetelne wykonanie powierzonych nam prac.Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • inż. Jerzy Wrzosek, , 32 237 66 02
 • mgr inż. Adam Kurzyński, , 32 237 66 54
 • mgr inż. Paweł Polus, , 32 237 66 53

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”