Katalog usług

Hałas i drgania

Działająca w ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracownia Pomiarów Hałasu i Drgań wykonuje pomiary (w zakresie od 20dB do 140 dB):
 • równoważnego poziomu dźwięku A hałasu pochodzącego od stacji elektroenergetycznych i innych zakładów przemysłowych oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia,
 • równoważnego i maksymalnego poziomu dźwięku A hałasu w pomieszczeniach i budynkach mieszkalnych,
 • ciśnienia akustycznego w celu obliczenia powierzchniowego poziomu dźwięku A i skorygowanego poziomu mocy akustycznej A maszyn i urządzeń,
 • ciśnienia akustycznego w celu obliczenia powierzchniowego poziomu dźwięku A i skorygowanego poziomu mocy akustycznej A transformatorów, dławików bez ograniczenia napięcia i ich urządzeń chłodzących.

Akredytowana działalność Pracowni jest określona w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 269 (dostępnym również w witrynie internetowej PCA – www.pca.gov.pl).

Usługi wykonywane w naszej Pracowni poza akredytacją PCA:

 • pomiary gwarancyjne hałasu oraz pomiary i analiza hałasu urządzeń i instalacji,
 • opracowanie Raportów oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu i pola elektromagnetycznego 50 Hz dla stacji elektroenergetycznych, napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz elektrowni i elektrociepłowni na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
 • pomiary drgań i szumu akustycznego (wibroakustyka) stojanów turbogeneratorów,
 • pomiary drgań obudów łożysk,
 • badania wibroakustyczne transformatorów,
 • badanie wyładowań niezupełnych metodą akustyczną.
 • pomiary i analiza hałasu urządzeń,
 • pomiary oświetlenia zewnętrznego.

W badaniach wykorzystujemy nowoczesną aparaturę i oprogramowanie komputerowe:

 • analizator dźwięku 2250B firmy Brüel & Kjaer,
 • multianalizator system PULSE 4-kan modul LAN-XI, typ 3050-A-040 firmy Brüel & Kjaer,
 • rejestrator wyładowań niezupełnych metodą akustyczną PCI-2 EIGHT CHANNEL AE ACQUISITION SYSTEM firmy PALAT.
 
Wszelkie pytania prosimy kierować do:
 • inż. Ireneusz Malciak, , 32 237 66 39,
 • Marek Pawlik, , 32 237 66 38.

 

Pliki do pobrania:

certyfikat akredytacji AB 269
zakres akredytacji AB 269

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”