Katalog usług

Hałas i wibracje

Oferujemy usługi w zakresie:

 • sporządzania ocen oddziaływania hałasu obiektów na środowisko na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
 • sporządzania wniosków o wydanie pozwolenia na emisję hałasu do środowiska zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, rozdz. 6, Dz.U. Nr 62,
 • pomiarów gwarancyjnych hałasu instalacji,
 • pomiarów i analizy hałasu urządzeń, opracowania koncepcji i projektu oraz wykonania zabezpieczeń ograniczających emisję hałasu,
 • doradztwa w zakresie dotyczącym hałasu na etapie przygotowania kontraktu na zakup lub budowę instalacji,
 • pomiarów i oceny hałasów i wibracji:
  • na stanowiskach pracy,
  • w budynkach mieszkalnych.

Posiadamy nowoczesną aparaturę i oprogramowanie komputerowe.
W badaniach wykorzystujemy najnowszy system pomiarowy - multianalizator typ 3560 PULSE firmy Bruel-Kjaer do pomiarów i analizy dźwięku i drgań.
W zakresie naszej działalności znajdują się wszelkie obiekty małe i duże takie jak: transformatory i hydrofornie w budynkach mieszkalnych, wentylatory i układy klimatyzacyjne, pompownie, linie wysokiego napięcia i stacje transformatorowe, elektrownie i elektrociepłownie i inne zakłady przemysłowe.


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • inż. Ireneusz Malciak, , 32 237 66 39
 • Marek Pawlik, , 32 237 66 38

 

Nasze produkty

Analizator Obwodów Trójfazowych typ ANOT-11 - NOWOŚĆ!
Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Więcej...
Zabezpieczenie antykradzieżowe transformatorów typ ZAT
System służący do ochrony przed kradzieżą urządzeń zainstalowanych na dużym terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego napięcia.

...

Więcej...
Układ do diagnostyki transformatora typ UDT-2
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Więcej...
Miernik niejednoczesności działania styków wyłącznika typ MND-26
Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Więcej...
Moduł zasilający
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Więcej...
System hydrocal 1003
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Więcej...

Polecamy

 • Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012

  Ramowa Instrukcja Eksploatacji Transformatorów 2012Miło jest nam poinformować, iż została opracowana i wydana nowa wersja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) 2012.