Katalog usług

Wzorcowanie aparatury wysokonapięciowej, pomiarowej i probierczej

Wykonujemy usługi z zakresu wzorcowania aparatury pomiarowej i probierczej wysokiego napięcia, dla niżej wymienionych przyrządów i urządzeń:

 • kilowoltomierze,
 • aparaty do badania oleju (np. ABO, PGO),
 • aparaty do badania kabli (np. ABK),
 • stacje probiercze.

Cykliczne korzystanie z naszych usług daje użytkownikowi aparatury pomiarowej i probierczej możliwość potwierdzenia bezpieczeństwa i wiarygodności pomiarów wysokonapięciowych, wykonywanych w ramach bieżących prac eksploatacyjnych.

Wieloletnie doświadczenia nabyte przy realizacji usług w tej dziedzinie pozwoliły personelowi Laboratorium uzyskać wysoki stopień specjalizacji, szczególnie w zakresie wzorcowania wysokonapięciowej aparatury pomiarowej (np. do lokalizacji uszkodzeń kabli), zainstalowanej w wozach pomiarowych oraz w zakresie pomiarów elektryczności statycznej.

Dysponujemy wyposażeniem pomiarowym spójnym pomiarowo z Państwowymi wzorcami jednostek miar, zapewniającym możliwość realizacji wzorcowań w następujących zakresach:

 • do 200 kV (AC/DC),
 • do 400 kV (DC).

Wymienione prace wykonujemy w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę, a w uzasadnionych sytuacjach oczekujemy od użytkownika obiektu usługi dostarczenia go do siedziby naszego Laboratorium.

W ramach akredytacji – Nr AP 063 – Laboratorium wykonuje wzorcowanie układów probierczych wysokiego napięcia w zakresie do 100 kV AC i DC.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Tomasz Guzy, , tel. 32 237 66 60,
 • inż. Jerzy Zmysło, , tel. 32 237 66 63.

 

 

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”