Katalog usług

Komputerowy system wizualizacji i rejestracji wielkości kryterialnych procesu synchronizacji oraz łączeń układów elektroenergetycznych

Komputerowy system wizualizacji i rejestracji wielkości kryterialnych procesu synchronizacji oraz łączeń układów elektroenergetycznych

Prezentowany układ jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń w zakresie rejestracji i analizy przebiegów elektrycznych i jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku związane z koniecznością wykonywania synchronizacji międzynarodowych oraz łączenia z KSE wydzielonych układów wyspowych (np. sieci dużych zakładów przemysłowych). Stworzono wirtualne środowisko pomiarowe, które z punktu widzenia użytkownika składa się z tradycyjnych powiązanych ze sobą mierników symulowanych w postaci graficznej na ekranie komputera.

Układ charakteryzuje się znaczną elastycznością, praktycznie nie do osiągnięcia w przypadku wykorzystania tradycyjnych technik. Decyzją PSE S.A. system MUW przyjęto do stosowania w stacjach elektroenergetycznych wymiany międzynarodowej i został zainstalowany w SE Mikułowa, Krajnik, Krosno-Iskrzynia, Mory oraz EC Wrocław. System odegrał bardzo istotną rolę podczas prób połączenia systemów UCPTE i CENTREL w październiku 1995 roku. Planowane jest uruchomienie kolejnych instalacji w stacjach elektroenergetycznych np.: Bujaków, Wielopole.

Urządzenia MUW znalazły zastosowanie podczas całego szeregu prób systemowych w zakresie wydzielania, tworzenia oraz ponownej synchronizacji z KSE układów wyspowych. Jako przykład można podać próby wyspowe zrealizowane w Elektrowni Połaniec (1995, 1996), Skawina (1996, 1997), Turów (1999, 2000, 2004).

System oferowany jest w wykonaniu przemysłowym w oparciu o nowoczesne elementy renomowanych wytwórców. MUW zapewnia wszystkie funkcje tradycyjnych kolumn synchronizacyjnych oraz wprowadza nowe niemożliwe do uzyskania w ramach starych technologii. Szczególnie istotne są właściwości metrologiczne urządzenia MUW. Godne podkreślenia jest to, że system nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych urządzeń komputerowych.

System MUW umożliwia:

 • obserwację w czasie rzeczywistym na zewnętrznym monitorze przemysłowym parametrów kryterialnych procesów łączeniowych (poślizg, różnica napięć, przesunięcie fazowe itp.),
 • rejestrację parametrów kryterialnych procesów łączeniowych,
 • zabudowę w szafie automatyki standardu 19’’.

 

Dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne systemu MUW wykazały, że synchronizacja dużych systemów elektroenergetycznych oraz układów wyspowych wykonana za pomocą tradycyjnych środków technicznych jest niezwykle trudna i praktycznie rzecz biorąc niemożliwa do realizacji. Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania systemu MUW jest możliwość rejestracji oraz dokumentowania całego procesu łączeniowego. Opcjonalnie system może zostać wyposażony w rejestrator stanów nieustalonych (udary prądowe, kołysania mocy itd.) występujących w momencie zamknięcia wyłącznika mocy.

Proponowany system charakteryzuje się bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania. System wizualizacji i rejestracji MUW można skonsolidować z szeroką gamą synchronizatorów automatycznych i półautomatycznych produkcji krajowej oraz zagranicznej. Firma nasza może również podjąć się realizacji kompletnego systemu synchronizacji zawierającego między innymi szafę automatyki łączeniowej. Powyższe prace były z powodzeniem realizowane przez Energopomiar-Elektryka u większości klientów systemu MUW.

Podczas jubileuszowych 10-tych targów Nowoczesna Technika w Energetyce Bielsko-Biała 1997 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przyznały naszemu komputerowemu systemowi rejestracji zakłóceń, centralnej sygnalizacji oraz wizualizacji procesów łączeniowych Złoty Medal.


Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Grzegorz Grzegorzyca, , 32 237 66 42

 

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”