Katalog usług

System rejestracji i analizy parametrów elektrycznych SAS-PLUS

Prezentowany układ jest wynikiem naszych ponad 20. letnich doświadczeń w zakresie rejestracji i analizy przebiegów elektrycznych oraz odpowiedzią na potrzeby rynku związane z koniecznością wykonywania wyrafinowanych analiz w sieciach elektrycznych dużych zakładów przemysłowych zgodnie z obowiązującymi w kraju normami (np. określanie cech jakościowych energii wg PN-EN 50160).
Zaprojektowano wirtualne środowisko pomiarowe, które z punktu widzenia użytkownika składa się z tradycyjnych, powiązanych ze sobą mierników symulowanych w postaci graficznej na ekranie komputera, charakteryzuje się znaczną elastycznością programową.
System oferowany jest w wykonaniu przemysłowym (w pełni przemysłowe komputery i karty pomiarowe, systemy operacyjne czasu rzeczywistego, standard mechaniki 19’’) w oparciu o nowoczesne elementy składowe renomowanych wytwórców.
SAS-PLUS zapewnia wszystkie funkcje tradycyjnych urządzeń pomiarowych oraz wprowadza nowe niemożliwe do wykorzystania w ramach starej technologii. Szczególnie istotną i wyróżniającą cechą systemu SAS-PLUS są właściwości metrologiczne gwarantujące pomiary z ponadprzeciętną dokładnością oraz dynamiką w dziedzinie czasu. SAS-PLUS posiada potwierdzenie metrologiczne przez akredytowane w PCA specjalistyczne laboratorium pomiarowe.

Sygnały pomiarowe dostarczone do systemu:

 • napięcia z przekładników nadzorowanego badanego układu (UR, US, UT, UO),
 • prądy z przekładników nadzorowanego układu (IR, IS, IT, IO),
 • sygnały dwustanowe.

 

System SAS-PLUS umożliwia:

 • lokalny (na dołączonym monitorze) oraz zdalny (na wyznaczonych stacjach roboczych pracujących w heterogenicznej rozproszonej sieci komputerowej) pomiar oraz wizualizację wybranych parametrów elektrycznych badanych układów (RMS prądów i napięć, zawartości harmonicznych w prądach i napięciach, współczynników THD, mocy czynnych i biernych, energii, częstotliwości, przesunięć kątowych, współczynników asymetrii napięć, kierunków przepływu mocy, przekroczeń założonych limitów np. mocy itd.). Zadania te realizowane są w czasie rzeczywistym w celu określenia bieżącego oraz historycznego stanu pracy nadzorowanych układów elektroenergetycznych,
 • lokalną oraz zdalną rejestrację zmierzonych parametrów elektrycznych,
 • rejestrację zakłóceń (dynamicznych elektrycznych stanów nieustalonych oraz stanów quasi ustalonych),
 • rejestrację zdarzeń.


System SAS-PLUS współpracuje między innymi z systemem EAZ.
Charakteryzuje się on nowoczesnymi rozwiązaniami zarówno w zakresie sprzętu jak i oprogramowania. Urządzenie stanowi element rozproszonej heterogenicznej sieci pomiarowej czasu rzeczywistego. System wizualizacji i rejestracji SAS-PLUS można skonsolidować między innymi z:

 • dowolnej klasy systemem nadzoru pracującym pod kontrolą wybranego przez Klienta komputerowego systemu operacyjnego MS Windows, LINUX lub UNIX wykorzystującym otwarte przemysłowe protokoły komunikacji sieciowej,
 • przeglądarkami WWW wybranych Klientów SAS-PLUS,
 • systemami telekomunikacyjnymi.


Dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne systemu SAS-PLUS wykazały, że kompleksowa analiza dużych sieci elektrycznych wykonana za pomocą tradycyjnych środków technicznych jest niezwykle trudna i praktycznie rzecz biorąc niemożliwa do realizacji. Dodatkową korzyścią wynikającą z zastosowania systemu SAS-PLUS, jest możliwość rejestracji oraz dokumentowania całego procesu. System jest wyposażony w wysokiej klasy rejestrator stanów nieustalonych (udary prądowe, kołysania mocy itd.) oraz zdarzeń.

Firma ZPBE Energopomiar-Elektryka może się podjąć realizacji kompletnego systemu zawierającego między innymi szafę automatyki oraz komputerowe urządzenia komunikacyjne. Powyższe prace były z powodzeniem realizowane przez ZPBE Energopomiar-Elektryka u większości Klientów.

Podstawowe dane techniczne systemu SAS-PLUS.

Obwody pomiarowe:

 • komplet trójfazowych wejść napięciowych z optoizolacją, napięcie znamionowe Un: 100/√2V, zakres roboczy: 0V do 200V,
 • komplet trójfazowych wejść prądowych z optoizolacją, prąd znamionowy In: 1A, zakres roboczy: 0A do 10A,
 • częstotliwość znamionowa fn: 50Hz,
 • częstotliwościowy zakres roboczy: 45..65Hz,
 • znamionowy pobór mocy: 0.5VA na kanał,
 • CMV, wejście do wyjścia : trwałe 2500V RMS, +/-3500V Peak.


Napięcie pomocnicze:

 • system SAS-PLUS zasilany jest napięciem gwarantowanym 220V AC stacji.

 

Wejścia/wyjścia dwustanowe:

 • urządzenie posiada 16 programowanych izolowanych wejść/wyjść dwustanowych do współpracy z obwodami zewnętrznymi.

 

Uchyby:

System SAS-PLUS wyznacza wielkości pomiarowe z następującą dokładnością:

 • wartości skuteczne napięć i prądów: klasa 0.1,
 • częstotliwość: błądWszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Grzegorz Grzegorzyca, grzegorz@grzegorzyca, 32 237 66 42

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”