Katalog usług

Wzorcowanie aparatury pomiarowej

Zajmujemy się obsługą metrologiczną szerokiego asortymentu aparatury pomiarowej począwszy od podstawowych przyrządów analogowych i cyfrowych do zaawansowanych technologicznie przyrządów i urządzeń mierzących wielkości elektryczne i nieelektryczne (temperatura, ciśnienie i pomiar światła – obsługa w ograniczonym zakresie).

Czytaj więcej...

Wzorcowanie aparatury wysokonapięciowej, pomiarowej i probierczej

Wykonujemy usługi z zakresu wzorcowania aparatury pomiarowej i probierczej wysokiego napięcia. Szczególnie polecamy pomiary urządzeń do lokalizacji uszkodzeń kabli (np. zainstalowanych na wozach pomiarowych).

Czytaj więcej...

Wzorcowanie i modernizowanie układów regulacyjno-pomiarowych urządzeń termicznych

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług Laboratorium w dziedzinie wzorcowania układów regulacyjno-pomiarowych urządzeń termicznych. Prace tego rodzaju wykonujemy od wielu lat obok głównego nurtu prac laboratoryjnych, czyli pomiarów wielkości elektrycznych.

Czytaj więcej...

Termowizja

Działająca w ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracownia Pomiarów Termowizyjnych w zakresie akredytacji wykonuje termowizyjne pomiary rozkładu temperatury na urządzeniach elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia.

Czytaj więcej...

Hałas i drgania

Wykonujemy badania hałasu i drgań dla potrzeb ochrony środowiska, jak również badania dla oceny urządzeń i zabezpieczeń przeciwhałasowych.

 

Czytaj więcej...

Adiustacja - serwis - aparatury pomiarowej

Przeglądy okresowe, regulacje, skalowania, naprawy. Wykonujemy czynności adiustacji i serwisu aparatury pomiarowej, głównie będącej obiektami usług realizowanych przez naszą firmę oraz aparatury stanowiącej wyposażenie pomiarowe grup specjalistycznych firmy.

Czytaj więcej...

Badania kabli elektroenergetycznych oraz elektroenergetycznych linii kablowych

Działalność zespołu dotycząca badania kabli elektroenergetycznych oraz elektroenergetycznych linii kablowych obejmuje całokształt prac związanych z tym zagadnieniem, a w szczególności następujące usługi...

 

Czytaj więcej...

Badanie jakości energii elektrycznej

Zakres badań obejmuje wszystkie wielkości charakteryzujące jakość energii, wyszczególnione w aktualnych przepisach...

Czytaj więcej...

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Sprawna Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa to zwiększone bezpieczeństwo personelu ruchowego i zminimalizowanie strat związanych z zakłóceniami w systemie elektroenergetycznym.

 

Czytaj więcej...

System rejestracji i analizy parametrów elektrycznych SAS-PLUS

Prezentowany układ jest wynikiem naszych ponad 20. letnich doświadczeń w zakresie rejestracji i analizy przebiegów elektrycznych oraz odpowiedzią na potrzeby rynku związane z koniecznością wykonywania wyrafinowanych analiz w sieciach elektrycznych dużych zakładów przemysłowych zgodnie z obowiązującymi w kraju normami ...

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”