Bieszczady 2018

There is no translation available.

W dniach 21-23.09.2018 nasze Koło nr 2 SEP zorganizowało spotkanie integracyjno-techniczne dla członków swojego Koła i ich Rodzin.

Подробнее...

Zabawa karnawałowa 2018

There is no translation available.

W dniu 10.02.2018 r. odbyła się zgodnie z tradycją naszego Koła nr 2 SEP i firmy ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp.z o.o. karnawałowa zabawa elektryków „Bal balwierza”.

Подробнее...

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

There is no translation available.

W dniu 11.12.2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Koła nr 2 SEP przy ZPBE ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., w trakcie którego dotychczasowemu Zarządowi Koła udzielono absolutorium za okres kadencji 2014-2017.

Подробнее...

Zabawa karnawałowa 2017

There is no translation available.

Dnia 11 lutego 2017 roku w Dworku u Hrabiego odbyła się pracownicza zabawa karnawałowa, organizowana wspólnie przez Koło SEP nr2 i firmę ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.

Подробнее...

Berlin i Poczdam

There is no translation available.

W dniach 29.09 ÷ 2.10.2016 r. Zarządy Spółki i Koła nr 2 SEP zorganizowały, dla swoich pracowników i członków, wycieczkę historyczno-krajoznawczą do Berlina i Poczdamu.

Подробнее...

Czeskie Zamki 2015

There is no translation available.

Koleżanki i Koledzy z ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. w dniach 24-27 wrzesień 2015 r. wzięli udział w wycieczce do Czech zorganizowanej i sponsorowanej przez Zarząd Spółki i Koło nr 2 SEP.

Подробнее...

Wycieczka do Krasiejowa

There is no translation available.

W dniu 30 maja 2015 r. odbyła się wycieczka do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, zorganizowana przez nasze Koło nr 2 SEP z okazji Dnia Dziecka.

Подробнее...